Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Розміри штрафів за порушення законодавства про працю

01.01.2024 1966 0 4


Суть правопорушення/
норма ч. 2 ст. 265 КЗпП

До 02.02.2020

З 02.02.2020 по 31.08.2020

З 01.09.2020 З 01.01.2021 З 01.01.2022 З 01.01.2023 З 01.01.2024

З 01.04.2024

Роботодавці (юрособи та ФОП)

Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи

ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи

Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи

Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи

ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи

Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи

Юрособа або ФОП на загальній системі оподаткування, єдинник четвертої групи

ФОП – єдинник першої – третьої груп, юрособа – єдинник третьої групи

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11 12 13 14

15

16

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (абзац третій)

30 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(141 690 грн)

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(47 230 грн)

Попередження

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(50 000 грн)

Попередження

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(60 000 грн)
Попередження

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(65 000 грн)

Попередження

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(67 000 грн)
Попередження 10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(71 000 грн)
Попередження

10 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(80 000 грн)

Попередження

Оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу (абзац третій)

Виплати зарплати без нарахування та сплати ЄСВ і податків (абзац третій)

Повторне порушення протягом двох років із дня виявлення порушення, указаного в абзаці другому ч. 2 (абзац четвертий)

30 МЗП
за кожного працівника
(141 690 грн)

30 МЗП
за кожного працівника
(150 000 грн)
30 МЗП
за кожного працівника
(180 000 грн)
30 МЗП
за кожного працівника
(195 000 грн)
30 МЗП
за кожного працівника
(201 000 грн)
30 МЗП
за кожного працівника
(213 000 грн)

30 МЗП
за кожного працівника
(240 000 грн)

Порушення установлених строків виплати зарплати працівникам, а також інших виплат, які передбачені законодавством про працю, більш як за один місяць, їх виплата не в повному обсязі (абзац п’ятий)

3 МЗП
(14 169 грн)

3 МЗП
(15 000 грн)
3 МЗП
(18 000 грн)
3 МЗП
(19 500 грн)
3 МЗП
(20 100 грн)
3 МЗП
(21 300 грн)

3 МЗП
(24 000 грн)

Недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці (абзац шостий)

10 МЗП
за кожного працівника
(47 230 грн)

2 МЗП
за кожного працівника
(9 446 грн)

2 МЗП
за кожного працівника
(10 000 грн)
2 МЗП
за кожного працівника
(12 000 грн)
2 МЗП
за кожного працівника
(13 000 грн)
2 МЗП
за кожного працівника
(13 400 грн)
2 МЗП
за кожного працівника
(14 200 грн)

2 МЗП
за кожного працівника
(16 000 грн)

Недотримання установлених законом гарантій та пільг працівникам, що залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 12.12.1991 № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу», від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (абзац сьомий)

10 МЗП за кожного працівника
(47 230 грн)

4 МЗП
(18 892 грн)

Попередження

4 МЗП
(20 000 грн)

Попередження

4 МЗП
(24 000 грн)
Попередження

4 МЗП
(26 000 грн)

Попередження

4 МЗП
(26 800 грн)
Попередження 4 МЗП
(28 400 грн)
Попередження

4 МЗП
(32 000 грн)

Попередження

Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абзац восьмий)

3 МЗП
(14 169 грн)

3 МЗП
(18 000 грн)
3 МЗП
(15 000 грн)
3 МЗП
(19 500 грн)
3 МЗП
(20 100 грн)
3 МЗП
(21 300 грн)

3 МЗП
(24 000 грн)

Учинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини (недопущення до перевірки) при проведенні перевірки з питань, указаних в абзаці другому цієї частини (неоформлення працівників, оформлення на неповний день – виконання роботи повний день, несплата ЄСВ та податків) (абзац дев’ятий)

100 МЗП
(472 300 грн)

16 МЗП
(75 568 грн)

16 МЗП
(80 000 грн)
16 МЗП
(96 000 грн)
16 МЗП
(104 000 грн)
16 МЗП
(107 200 грн)
16 МЗП
(113 600 грн)

16 МЗП
(128 000 грн)

Перевищення встановленої ст. 211 КЗпП допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи (абзац десятий) 3 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(20 100 грн)
3 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(21 300 грн)

3 МЗП
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
(24 000 грн)

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім тих, що передбачені абзацами другим – восьмим цієї частини (абзац одинадцятий)

1 МЗП
(4 723 грн)

1 МЗП
(4 723 грн)

1 МЗП
(5 000 грн)
1 МЗП
(6 000 грн)
1 МЗП
(6 500 грн)
1 МЗП
(6 700 грн)
1 МЗП
(7 100 грн)

1 МЗП
(8 000 грн)

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини (порушення інших вимог трудового законодавства) (абзац дванадцятий)

2 МЗП
(9 446 грн)

2 МЗП
(10 000 грн)
2 МЗП
(12 000 грн)
2 МЗП
(13 000 грн)
2 МЗП
(13 400 грн)
2 МЗП
(14 200 грн)

2 МЗП
(16 000 грн)

Відповідно до Закону від 12.12.2019 № 378-IX, який набув чинності з 02.02.2020 («Голос України» від 01.02.2020 № 20), передбачено можливість сплати половини штрафу, яка зарахується повністю за умови сплати протягом 10 банківських днів із дня вручення постанови про його накладення. Тобто роботодавець має змогу сплатити штраф не в повному розмірі, а тільки 50 %, якщо встигне зробити це протягом перших 10 днів.

Інспектори Держпраці також можуть винести припис про усунення роботодавцем виявлених порушень. Це не штраф, а офіційна вимога припинити вчиняти порушення та працювати в законному полі. Граничний строк виконання припису встановлюється інспектором та фіксується у приписі. У разі виконання припису стосовно порушень, визначених в абзацах четвертому – шостому, дев’ятому ч. 2 ст. 265 КЗпП, у встановлені приписом строки штрафні санкції на порушника не накладаються.

Але не вдасться уникнути штрафу за вчинення таких порушень:

  • фактичний допуск працівника до роботи без оформлення, виконання ним роботи у повний робочий час при його оформленні на неповний робочий час, виплата зарплати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, повторне вчинення перелічених порушень протягом двох років із дня їх виявлення;
  • недопуск до перевірки, створення перешкод у її проведенні, зокрема перевірки з питань виявлення неоформлених працівників, повторне порушення протягом року інших вимог законодавства про працю (крім тих, що передбачені в абзацах другому – восьмому ч. 2 ст. 265 КЗпП).

У разі виявлення одного із цих правопорушень інспектор виносить і припис, і постанову про притягнення особи до відповідальності. І тут не береться до уваги факт усунення виявлених порушень. Доведеться і сплатити штраф, і усунути порушення.

Зверніть увагу! У період дії воєнного стану в разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються згідно із ч. 3 ст. 16 Закону від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Дані для розрахунків»

Усі норми, показники й граничні розміри — під рукою!

1200 грн. / рік

Купити