Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Яку відповідальність передбачено за порушення трудового законодавства

02.01.2023 2740 0 0

За порушення законодавства про працю роботодавців можуть притягнути до таких видів відповідальності:

 • фінансової – на підставі КЗпП;
 • адміністративної – згідно з КУпАП;
 • кримінальної – відповідно до Кримінального кодексу (далі – КК).

Нагадаємо! Під час воєнного стану роботодавців не звільнено від відповідальності за порушення законодавства про працю. Однак у цей період органи Держпраці не мають права проводити планові перевірки. Позапланові перевірки можливі лише за підставами, вказаними в ч. 1 та 3 ст. 16 Закону від 15.03.2022 № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон № 2136).


Фінансова відповідальність

Цей вид відповідальності передбачено ст. 265 КЗпП. Штрафи в цьому випадку обчислюються виходячи з мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), що діє на момент виявлення порушення. Із 1 січня 2023 року МЗП залишиться незмінною, тобто на рівні грудня 2022 грудня – 6 700 грн.

Штрафних санкцій за порушення у сфері трудового законодавства установлено досить багато, тому для зручності наведемо інформацію про них у табл. 1.

Таблиця 1. Фінансові санкції за недотримання норм законодавства про працю

№ з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма
ч. 2 ст. 265 КЗпП

1

2

3

4

1

Фактичний допуск до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

10 МЗП (67 000 грн)
за кожного працівника,
стосовно якого
вчинено правопорушення.

Для роботодавців – платників
єдиного податку першої – третьої груп
(юросіб і фізосіб)
за перше порушення,
учинене протягом 2 років,
– попередження.

За повторне порушення
протягом 2 років –
30 МЗП (201 000 грн)
за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзаци другий і третій

2

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

3

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

4

Порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі*

3 МЗП (20 100 грн)

Абзац четвертий

5

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці**

2 МЗП (13 400 грн)
за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення

Абзац п’ятий

6

Недотримання законодавчих гарантій і пільг, установлених для працівників, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Законами від 12.12.1991 № 1975-XII «Про альтернативну (невоєнну) службу» (далі – Закон № 1975), від 25.03.1992 № 2232 -XII «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – За­кон № 2232), від 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі – Закон № 3543)*

4 МЗП ( 26 800 грн)
за кожного працівника,
стосовно якого вчинено правопорушення.

Для роботодавців – єдинників
першої – третьої груп
(юросіб і фізосіб) –
попередження

Абзац шостий

7

Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 МЗП (20 100 грн)

Абзац сьомий

8

Недопущення до проведення перевірки (а також створення перешкод у її проведенні) з питань:

– фактичного допуску до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання ним роботи протягом повного робочого часу, установленого на підприємстві;

– виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

16 МЗП (107 200 грн)

Абзац восьмий

9

Порушення інших вимог трудового законодавства*

1 МЗП (6 700 грн)
за кожне таке порушення.
За повторне порушення протягом року –
2 МЗП (13 400 грн)

Абзаци дев’ятий, десятий

* За порушення, передбачені абзацами четвертим – шостим і дев’ятим ч. 2 ст. 265 КЗпП (рядки 4–6 і 9), штрафу не буде, якщо вчасно виконати припис органу Держпраці та усунути виявлені порушення в строк, зазначений у приписі (ч. 6 ст. 265 КЗпП).
** Мінімальними державними гарантіями у сфері оплати праці є норми та гарантії, установлені КЗпП і ч. 1 ст. 12 Закону від 24.03.1995 г. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Згідно з роз’ясненнями Держпраці, наведеними в листі від 07.05.2018 № 3570/4.1/4.ДП-18, до цих порушень відноситься й непроведення індексації зарплати.

Як застосовуються такі штрафи?

Назвемо основні правила накладення таких штрафів:

 • штрафи за порушення, перелічені в ст. 265 КЗпП, накладають органи Держпраці, керуючись ч. 4 цієї статті та Положенням, затвердженим постановою КМУ від 11.02.2015 № 96;
 • про накладення штрафу виноситься постанова (п. 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 № 509, далі – Порядок № 509);
 • строків давності для застосування санкцій, установлених ст. 265 КЗпП, законодавством не передбачено. Однак штрафувати за порушення, зазначені в цій статті, можна, тільки якщо їх учинено починаючи з 1 січня 2015 року;
 • штраф може бути накладений на роботодавця органом ДПС на підставі акта перевірки, під час якої було виявлено порушення трудового законодавства, рішення суду (про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та/або про встановлення періоду роботи на умовах неповного робочого часу у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві) (п. 2 Порядку № 509);
 • штраф слід сплатити протягом місяця з моменту винесення постанови про його накладення (п. 9 Порядку № 509);
 • якщо роботодавець сплачує штраф протягом 10 банківських днів із дня вручення йому постанови про накладення штрафу, то в разі сплати 50 % нарахованого штрафу постанова буде вважатися виконаною (ч. 5 ст. 265 КЗпП);
 • у період дії воєнного стану в разі виконання в повному обсязі та в установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених при проведенні позапланових перевірок, не застосовуються штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП (ч. 3 ст. 16 Закону № 2136).

Адміністративна відповідальність

Цей вид відповідальності застосовується на підставі норм КУпАП.

Інформацію про штрафні санкції за порушення трудового законодавства наведемо в табл. 2. Зазначимо також, що до відповідальності притягують посадових осіб підприємств та фізосіб-підприємців, які є роботодавцями. У випадку, зазначеному в рядку 5 табл. 2, відповідальність може бути застосована і до працівників підприємства, які порушили вимоги законодавства про охорону праці.

Таблиця 2. Заходи адміністративного впливу за порушення законодавства про працю

№ з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

Норма КУпАП

1

2

3

4

1

Порушення встановлених строків виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі

Від 30 до 100 НМДГ*
(від 510 до 1 700 грн)

Ч. 1 ст. 41

2

Порушення строків надання працівникам (у т. ч. колишнім) документів про їхню трудову діяльність у роботодавця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, зарплату і т. д.), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані. Строки надання таких документів визначено Законом від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

3

Порушення строку та порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці

4

Інші порушення вимог законодавства про працю

5

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 1–4 цієї таблиці, за які особа вже зазнала адміністративного стягнення, або ті самі дії, учинені стосовно неповнолітньої особи, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю

Від 100 до 300 НМДГ
(від 1 700 до 5 100 грн)

Ч. 2 ст. 41

6

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Від 500 до 1 000 НМДГ
(від 8 500 до 17 000 грн)

Ч. 3

ст. 41

7

Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без отримання дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

8

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядках 6 і 7 цієї таблиці, за які особа вже зазнала адміністративного стягнення

Від 1 000 до 2 000 НМДГ
(від 17 000 до 34 000 грн)

Ч. 4

ст. 41

9

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, зазначеного в ряд. 10 цієї таблиці

Для працівників – від 4 до 10 НМДГ
(від 68 до 170 грн),
для посадових осіб підприємств
і фізосіб-підприємців –
від 20 до 40 НМДГ
(від 340 до 680 грн)

Ч. 5

ст. 41

10

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) про нещасний випадок на виробництві

Від 20 до 50 НМДГ

(від 340 до 850 грн)

Ч. 6
ст. 41

11

Порушення гарантій і пільг, передбачених для мобілізованих працівників Законами № 1975, № 2232, № 3543

Від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1 700 грн)

Ч. 7

ст. 41

12

Учинення мобінгу (цькування) працівника

Для громадян – штраф
у розмірі від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1 700 грн)
або громадські роботи
на строк від 20 до 30 годин,
для фізосіб-підприємців,
які використовують найману
працю, і посадових осіб –
штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ
(від 1 700 до 3 400 грн)
або громадські роботи
на строк від 30 до 40 годин

Ч.1
ст. 1735

13

Повторні протягом року порушення, зазначені в рядку 12 цієї таблиці, за які особа вже зазнала адміністративного стягнення

Для громадян – штраф у розмірі
від 100 до 200 НМДГ
(від 1 700 до 3 400 грн)
або громадські роботи
на строк від 30 до 50 годин,
для фізосіб-підприємців,
які використовують найману працю,
і посадових осіб –
штраф у розмірі
від 200 до 400 НМДГ
(від 3 400 до 6 800 грн)
або громадські роботи
на строк від 40 до 60 годин

Ч. 2
ст. 1735

* У цьому разі НМДГ дорівнює 17 грн (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ Податкового кодексу).

Хто має право притягнути порушників до адміністративної відповідальності?

Притягати до відповідальності вповноважені:

 • за порушення, передбачені ч. 1–4 і 7 ст. 41 КУпАП, ст. 1735 (рядки 1–4, 7, 12, 13 табл. 2), – суди, тобто протокол про адмінвідповідальність складає орган Держпраці та передає справу до суду, а суд виносить постанову про притягнення до відповідальності (ст. 221 КУпАП);
 • за порушення, передбачені ч. 5, 6 ст. 41 КУпАП (рядки 5, 6 табл. 2) – органи Держпраці (ст. 231 КУпАП). А якщо порушуються санітарні норми – органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду (ст. 236 КУпАП).

Протягом якого строку можуть притягнути до відповідальності?

Строки притягнення до відповідальності становлять (ст. 38 КУпАП):

 • у справах, які вповноважений розглядати суд, – 3 місяці із дня вчинення правопорушення (за триваючими порушеннями – з моменту їх виявлення);
 • у справах, які вповноважений розглядати орган Держпраці, – 2 місяці із дня вчинення правопорушення (за триваючими порушеннями – з моменту їх виявлення).

У разі виявлення порушень, що підпадають під адмінвідповідальність, перевіряльники складають протокол про адміністративне правопорушення (ст. 254 КУпАП). Вимоги до оформлення протоколів наведено в ст. 256 КУпАП. Органи Держпраці складають протоколи за формою 13, затвердженою наказом Мінекономрозвитку, торгівлі та сільського господарства України від 27.10.2020 № 2161. Потім на підставі протоколу виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності уповноваженими на це органами.

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність за недотримання законодавства про працю застосовується cудом на підставі обвинувального висновку згідно зі ст. 2 КК (див. табл. 3).

Таблиця 3. Кримінальна відповідальність за порушення вимог трудового законодавства

№ з/п

Суть правопорушення

Санкція

Норма КК

1

2

3

4

1

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів або у зв’язку з повідомленням їм як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», а також інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф у розмірі від 2 000 до 3 000 НМДГ (від 34 000 до 51 000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певним видом діяльності на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 172

2

Ті самі дії, зазначені в ряд. 1 таблиці, учинені повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитини з інвалідністю

Штраф у розмірі від 3 000 до 5 000 НМДГ (від 51 000 до 85 000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певним видом діяльності на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

Ч. 2 ст. 172

3

Безпідставна невиплата зарплати або іншої установленої законом виплати громадянам більш ніж за один місяць, учинена навмисне керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або фізособою-підприємцем*

Штраф у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн) або виправні роботи на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 175

4

Ті самі дії, зазначені в ряд. 3 таблиці, учинені внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат

Штраф у розмірі від 1 000 до 1 500 НМДГ (від 17 000 до 25 500 грн) або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 175

* Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до відповідальності вона виплатить зарплату або здійснить іншу встановлену виплату громадянам (ч. 3 ст. 175 КК).
Таблиця 1. Фінансові санкції за недотримання норм законодавства про працю.doc
Завантажити
Таблиця 2. Заходи адміністративного впливу за порушення законодавства про працю.doc
Завантажити
Таблиця 3. Кримінальна відповідальність за порушення вимог трудового законодавства.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Дані для розрахунків»

Усі норми, показники й граничні розміри — під рукою!

1200 грн. / рік

Купити