Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Строки подання звіту про використання підзвітних коштів

21.01.2020 303 0 0

Після повернення з відрядження або виконання цивільно-правових дій, на які видавалися кошти, підзвітна особа повинна:

1) скласти Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841 (далі – Звіт);

2) подати документи на проведені витрати в оригіналі;

3) повернути невитрачені або надміру витрачені кошти в касу або зарахувати на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту (пп. 170.9.2 Податкового кодексу, далі - ПК).

Cтрок подання Звіту залежить від способу видачі та витрачання підзвітних сум (див. таблицю).

Строки подання Звіту


з/п

Мета видачі
підзвітних сум

Форма видачі підзвітних сум

готівкова

безготівкова

підзвітна особа
проводила розрахунки готівкою, знятою
з корпоративної
(або особистої)
платіжної картки

підзвітна особа проводила розрахунки
в безготівковій формі корпоративною
(або особистою)
платіжною карткою

1

2

3

4

5

1

Покриття витрат на відрядження

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем завершення відрядження
(пп. «а» пп. 170.9.2 ПК)

До закінчення 3-го банківського дня після закінчення відрядження
(пп. «а» пп. 170.9.3 ПК)

До закінчення 10-го банківського дня після завершення відрядження –
якщо картка використовувалася працівником тільки для безготівкових розрахунків
(пп. «б» пп. 170.9.3 ПК)*

2

Вирішення виробничих (господарських) питань у відрядженні

3

Виконання окремих цивільно-правових дій

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем придбання працівником товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок особи, яка видала гроші під звіт (пп. «б» пп. 170.9.2 ПК)**

* Роботодавець може продовжити цей строк до 20 банківських днів, якщо на те будуть поважні причини (у разі розбіжностей між документами, поданими працівником, і даними банківської виписки за картрахунком).
** Строк використання готівки, виданої на госппотреби (усього 2 дні, див. табл. 1), менший за строк подання Звіту – 5 днів. Тому в разі видачі підзвітних сум для виробничих (господарських) потреб у готівковій формі або зняття готівки з КПК або особової картки рекомендуємо або скласти Звіт протягом двох днів, або здати готівку в касу в строк, установлений Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148, а Звіт до бухгалтерії подати пізніше.

Якщо в разі видачі авансу на платіжну картку підзвітна особа знімала з неї готівку і розраховувалася в безготівковій формі, то вона зобов’язана подати:

  • або два різних Звіти: щодо знятої готівки – протягом 3 днів, щодо розрахунків у безготівковій формі – протягом 10 (або 20) днів;
  • або один Звіт у мінімальний термін (тобто протягом 3 днів, аби не допустити порушення).

Коментарі до матеріалу