Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Допомога з тимчасової непрацездатності (оплата підприємством та Фондом)

01.01.2022 1260 0 1

У разі настання страхового випадку, передбаченого ч. 1 ст. 22 Закону від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), працівнику, застрахованому у Фонді соцстрахування (далі – Фонд), надається допомога з тимчасової непрацездатності (далі – допомога), яка повністю або частково компенсує йому втрату зарплати (доходу). Розглянемо у наведеній таблиці, у яких страхових випадках та на якій підставі виплачується допомога, який період оплачується підприємством, а який – Фондом. Таблиця складена на підставі норм ст. 22 Закону № 1105 та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі – Інструкція № 455).

Страхові випадки

Який період підлягає оплаті

За чий рахунок здійснюється оплата лікарняного

1

2

3

Тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, а також тимчасова непрацездатність на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Увесь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі – МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення працівника у період втрати працездатності

Перші 5 днів хвороби оплачуються за рахунок коштів роботодавця відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 № 440, а починаючи із 6-го дня – за рахунок коштів Фонду. Для осіб, які працюють на сезонних і тимчасових роботах допомога надається не більш як за 75 календарних днів (далі – к. д.) протягом календарного року.
Застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, лікарняний оплачується Фондом починаючи із першого дня непрацездатності.
Якщо працівник захворів під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, лікарняний оплачується у загальному порядку (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

Увесь період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 к. д.
Для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, – увесь період її хвороби, у т. ч. санаторно-курортного лікування. У разі стаціонарного лікування дітей, інфікованих СНІД або онкохворих та постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, лікарняний видається на весь період перебування дитини в стаціонарі одному із працюючих батьків або особі, що його замінює і доглядає за дитиною (п. 3.3, 3.10 Інструкції № 455)

Допомога виплачується за рахунок коштів Фонду із 1-го дня за період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більш як за 14 к. д.
Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується із 1-го дня за весь час перебування такої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105).
Для осіб, які працюють на сезонних і тимчасових роботах допомога надається не більш як за 75 к. д. протягом календарного року: із першого дня за рахунок коштів Фонду, але не більш як 14 к. д.

Необхідність догляду за дорослим членом сім'ї та хворою дитиною старше 14 років

Лікарняний видається на строк до 3 днів (як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей строк може бути продовжений за рішенням лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) або головного лікаря, але не більше 7 к. д. (п. 3.2 Інструкції № 455)

Допомога виплачується за рахунок коштів Фонду із 1-го дня, але не більш як за 3 к. д., а у виняткових випадках – за 7 к. д.(ч. 4 ст. 22 Закону № 1105)

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері чи іншої особи, яка доглядає за цією дитиною

Увесь період захворювання матері

Допомога надається за рахунок коштів Фонду застрахованій особі, яка доглядає за дитиною, із 1-го дня захворювання матері.
Допомога не надається у разі перебування такої особи у щорічній (основній чи додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 5 Закону № 1105, п. 3.13 Інструкції № 455)

Карантин, накладений органами санітарно-епідеміоло­гічної служби

Лікарняний видається на період тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості тимчасового переведення за їх згодою на іншу роботу, не пов'язану із ризиком поширення інфекційних хвороб

Допомога надається за рахунок коштів Фонду із 1-го дня карантину на весь час відсутності на роботі із цієї причини (ч. 7 ст. 22 Закону № 1105, п. 5.1 Інструкції № 455)

Перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій

Лікарняний видається на період перебування застрахованої особи в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211, крім хворих осіб, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на строк, визначений законодавством та галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я

Допомога надається за рахунок коштів Фонду із 1-го дня карантину на весь час відсутності на роботі із цієї причини (ч. 7 ст. 22 Закону № 1105, п. 5.2 Інструкції № 455)

Тимчасове переведення застрахованої особи згідно з медичним висновком на легшу, нижчеоплачувану роботу

Лікарняний видається строком до 2 місяців непрацездатному внаслідок професійного захворювання, що входить до переліку, визначеного постановою КМУ від 08.11.2000 № 1662, або хворому на туберкульоз. Цей строк може бути продовжено із дотриманням строків, передбачених п. 2.2 (п. 2.13 Інструкції № 455)

Допомога надається за рахунок коштів Фонду із 1-го дня такої роботи в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення (ч. 8 ст. 22 Закону № 1105)

Протезування із поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства

Лікарняний видається на час протезування у протезно-ортопедичному підприємстві системи Мінпраці та проїзду до стаціонару і назад (п. 2.12 Інструкції № 455)

Допомога надається за рахунок коштів Фонду у разі протезування за медичними показаннями в стаціонарі – із 1-го дня (ч. 9 ст. 22 Закону № 1105)

Перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу (далі – санаторій) після перенесених захворювань і травм

При направленні хворих на доліковування в реабілітаційні відділення санаторіїв безпосередньо із стаціонарів, згідно з висновком ЛКК, лікарняний продовжується лікуючим лікарем санаторію на весь строк, потрібний для закінчення призначеного лікування та реабілітації, з урахуванням проїзду, але не більше строку, передбаченого п. 4.1 Інструкції № 455 (п. 2.14 Інструкції № 455)

Допомога за рахунок коштів Фонду надається:

– якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;

– за весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до цього закладу і назад), якщо застрахована особа направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу або реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу;

– особі, яка виховує дитину – особу з інвалідністю віком до 18 років, за весь період санаторно-курортного лікування цієї дитини (з урахуванням часу на проїзд до закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною (ч. 10 ст. 22 Закону № 1105)

Звернемо увагу ще на декілька важливих моментів:

  • якщо в сім'ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один лікарняний. Якщо діти захворіли у різний час, лікарняний для догляду за хворою дитиною видається в кожному конкретному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції № 455);
  • якщо працівника підприємства наказом керівника було відсторонено від роботи без нарахування зарплати у зв'язку із початком щодо нього досудового розслідування, ніяка допомога (ні у разі захворювання самого працівника, ні у разі необхідності догляду за хворою дитиною) за цей період не надається (див. лист виконавчої дирекції ФСС з ТВП від 20.10.2016 № 2.4-46-1816);
  • допомога не надається: у разі одержання особою травм або її захворювання при вчиненні нею кримінального злочину; у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби; за час перебування під арештом і проведення судмедекспертизи; за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних із таким сп'янінням; за період перебування у відпустці без збереження зарплати, творчій або навчальній відпустці (ст. 23 Закону № 1105).

Коментарі до матеріалу