Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Види відпусток

09.05.2021 2974 0 0

Відповідно до Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки», установлюються такі види відпусток:

№ п/п

Види відпусток*

Кому надаються

Тривалість відпустки

Законодавчий акт

1

щорічні відпустки:

основна відпустка

всім працівникам

не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік

ст. 6 Закону № 504/96-ВР

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабміном

до 35 календарних днів

ст. 7 Закону № 504/96-ВР

додаткова відпустка за особливий характер праці

окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я

до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабміном

ст. 8 Закону № 504/96-ВР

працівникам з ненормованим робочим днем

до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством

 

 

 

2

додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:

1) випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;

ст. 13 Закону № 504/96-ВР

2) випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу

21 та 28 календарних днів відповідно

Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ, для підготовки та складання іспитів

загальна тривалість 35 календарних днів протягом навчального року

ст. 14 Закону № 504/96-ВР

Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;

ст. 15 Закону № 504/96-ВР

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів

один раз на рік з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 календарних днів

Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації

до 6 календарних днів

ст. 151 Закону № 504/96-ВР

3

творча відпустка

працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством

установлюється Кабміном

ст. 16 Закону № 504/96-ВР

4

відпустка для підготовки та участі в змаганнях

працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях

ст. 161 Закону № 504/96-ВР

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

14 календарних днів на рік

ст. 161 Закону № 504/96-ВР

5

соціальні відпустки

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі медичного висновку

 

1) до пологів – 70 календарних днів;
2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

ст. 17 Закону № 504/96-ВР

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку

з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

за бажанням жінки, після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину та одним із прийомних батьків

до досягнення дитиною трирічного віку або більшої тривалості за рахунок власних коштів підприємства.

ст. 18 Закону № 504/96-ВР

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років

56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд)

ст. 181 Закону № 504/96-ВР

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків

10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

ст. 19 Закону № 504/96-ВР;
ст. 73 КЗпП

Відпустка при народженні дитини

(див. «Нова відпустка для тата: надаємо на практиці»)

Батько дитини, який перебуває в законному шлюбі з матер’ю дитини, а також який не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини – за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Баба або дід або ж інший повнолітній родич дитини, який фактично здійснює догляд за дитиною, мати (батько) якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком)

До 14 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
Протягом 3 місяців із дати народження дитини (ч. 1 ст. 191 Закону № 504), проте відпустка має бути використана працівником не пізніше 104-го дня з дати народження дитини (п. 4 Порядку № 693).

ст. 191 Закону № 504/96-ВР;
постановою КМУ від 07.07.21 р. № 693

6

відпустки без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку

матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

до 14 календарних днів щорічно

ст. 25 Закону № 504/96-ВР

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці

до 14 календарних днів

м матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 Закону № 504/96-ВР, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду

тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку

матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 Закону № 504/96-ВР, для догляду за дитиною віком до 14 років

на період оголошення карантину на відповідній території

учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

до 14 календарних днів щорічно

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

до 21 календарного дня щорічно

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

до 21 календарного дня щорічно

пенсіонерам за віком та інвалідам III групи

до 30 календарних днів щорічно

інвалідам I та II груп

до 60 календарних днів щорічно

особам, які одружуються

до 10 календарних днів

працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер;
а також інших рідних

до 7 та 3 календарних днів, відповідно, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду

визначено у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

працівникам для завершення санаторно-курортного лікування

визначено у медичному висновку

працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад

працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

сумісникам

на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи

ветеранам праці

до 14 календарних днів щорічно

працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію

до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини

працівникам на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи

не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Працівнику за сімейними обставинами та з інших причин

термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік

ст. 26 Закону № 504/96-ВР

__________

* Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Коментарі до матеріалу