Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Відомість на виплату готівки для розрахунків за зарплатою

25.11.2020 164 0 1

Див. також: Відомість на виплату готівки


Ситуація

Касир підприємства 06.08.18 р. отримав у банку за чеком кошти на виплату заробітної плати за другу половину липня 2018 року в сумі 52 500 грн. Фактично виплачена зар­плата становить 43 000 грн. Була депонована зарплата дизайнера Маленка С. Ю. у сумі 9 500 грн. у зв'язку з відсутністю через хворобу в період виплати зарплати. На суму фактично виплаченої та депонованої зарплати 06.08.18 р. був оформлений ВКО та зроблений запис у касовій книзі. 09.08.18 р. сума депонованої зарплати була здана в банк.

На підставі цих даних заповнимо Відомість.

ФРАГМЕНТ

<...>

                        ТОВ «Астара»                        

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 74125896

                                   –                                 

(структурний підрозділ підприємства/установи/організації)

До відомості № 12

У касу для оплати у строк з «06» серпня до «09» серпня 2018 року

у сумі П'ятдесят дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп. (52 500 грн. 00 коп.)

Керівник Гордієнко

Головний бухгалтер Орлова

«06» серпня 2018 року

Кореспондуючий рахунок

Код цільового призначення

рахунок, субрахунок код аналітичного рахунка

661

Відомість на виплату готівки № 16 за липень 2018 року

Кількість аркушів  1

За цією відомістю виплачено гривень Сорок три тисячі 00 коп. (43 000 грн. 00 коп.)

і депоновано гривень Дев’ять тисяч п’ятсот 00 коп. (9 500 грн. 00 коп.)

Виплату здійснив         Саєнко                        Саєнко О. В.

                                               (підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер   Орлова           Орлова О. О.

                                               (підпис, прізвище, ініціали)

2–4 сторінки відомості


з / п

Табельний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума

Підпис про одержання

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

0012

Сергієнко О. В.

5 700,00

Сергієнко

Паспорт АЕ 123654, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.06.98 р.

2

0013

Воронін С. Б.

7 800,00

Воронін

Паспорт АМ 147852, виданий Дніпровським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.07.99 р.

3

0014

Зименко П. М.

10 100,00

Зименко

Паспорт АН 852147, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 01.09.01 р.

4

0015

Авдєєва С. І.

9 800,00

Авдєєва

Паспорт АМ 147852, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.10.01 р.

5

0016

Кириченко г. О.

9 600,00

Кириченко

Паспорт АН 852147, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 03.04.02 р.

6

0017

Маленко С. Ю.

9 500,00

Депоновано

Реєстр депонованої заробітної плати за липень 2018 року

Відомість склав                      СОрлова         Орлова О. О.

(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив                Орлова           Орлова О. О.

(підпис, прізвище, ініціали)

Коментарі до матеріалу