Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Ведомость на выплату наличных для расчетов по зарплате

25.11.2020 164 0 1

См. также: Ведомость на выплату наличных


Ситуация

Кассир предприятия 06.08.18 г. получил в банке по чеку денежные средства на выплату заработной платы за вторую половину июля 2018 года в сумме 52 500 грн. Фактически выплаченная зарплата составила 43 000 грн. Была депонирована зарплата дизайнера Маленко С. Ю. в сумме 9 500 грн. в связи с отсутствием из-за болезни в период выплаты зарплаты. На сумму фактически выплаченной и депонированной зарплаты 06.08.18 г. был оформлен РКО и сделана запись в кассовой книге. 09.08.18 г. сумма депонированной зарплаты была сдана в банк.

На основании этих данных заполним Ведомость (см. фрагмент).

ФРАГМЕНТ

<...>

                        ТОВ «Астара»                        

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 74125896

                                   –                                 

(структурний підрозділ підприємства/установи/організації)

До відомості № 12

У касу для оплати у строк з «06» серпня до «09» серпня 2018 року

у сумі П'ятдесят дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп. (52 500 грн. 00 коп.)

Керівник Гордієнко

Головний бухгалтер Орлова

«06» серпня 2018 року

Кореспондуючий рахунок

Код цільового призначення

рахунок, субрахунок код аналітичного рахунка

661

Відомість на виплату готівки № 16 за липень 2018 року

Кількість аркушів  1

За цією відомістю виплачено гривень Сорок три тисячі 00 коп. (43 000 грн. 00 коп.)

і депоновано гривень Дев'ять тисяч п'ятсот 00 коп. (9 500 грн. 00 коп.)

Виплату здійснив         Саєнко                        Саєнко О. В.

                                               (підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер   Орлова           Орлова О. О.

                                               (підпис, прізвище, ініціали)

2–4 сторінки відомості


з / п

Табельний номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Сума

Підпис про одержання

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

0012

Сергієнко О. В.

5 700,00

Сергієнко

Паспорт АЕ 123654, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 25.06.98 р.

2

0013

Воронін С. Б.

7 800,00

Воронін

Паспорт АМ 147852, виданий Дніпровським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.07.99 р.

3

0014

Зименко П. М.

10 100,00

Зименко

Паспорт АН 852147, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 01.09.01 р.

4

0015

Авдєєва С. І.

9 800,00

Авдєєва

Паспорт АМ 147852, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.10.01 р.

5

0016

Кириченко г. О.

9 600,00

Кириченко

Паспорт АН 852147, виданий Самарським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 03.04.02 р.

6

0017

Маленко С. Ю.

9 500,00

Депоновано

Реєстр депонованої заробітної плати за липень 2018 року

Відомість склав                      Орлова           Орлова О. О.

(підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив                Орлова           Орлова О. О.

(підпис, прізвище, ініціали)

Комментарии к материалу