Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Договір про повну матеріальну відповідальність касира

24.11.2020 491 0 0

Див. детальніше: Касир на підприємстві

Також за темою:


Приклад складання

Договір про повну матеріальну відповідальність касира

м. Київ            

21.08.18 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світло» в особі директора Петрова Сергія Анатолійовича, який діє на підставі статуту товариства (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і касир ТОВ «Світло» Павлова Тетяна Семенівна, паспорт серія АА № 123456, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Висока, буд. 12, кв. 1, що діє на підставі власного волевиявлення (далі – Працівник), із другої сторони (разом по тексту – Сторони), з метою забезпечення схоронності матеріальних цінностей Роботодавця уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за схоронність ввірених йому Роботодавцем матеріальних цінностей, у зв'язку із чим зобов'язується:

1.1. Дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання матеріальних цінностей, запобігати їх недостачі, знищенню, псуванню і т. д.

1.2. Приймати та відпускати матеріальні цінності за документами, підписаними керівником Роботодавця та головним бухгалтером або особами, уповноваженими керівником підприємства.

1.3. Брати участь у проведенні інвентаризації каси.

1.4. Повідомляти Роботодавця про всі випадки втрати/розкрадання матеріальних цінностей.

1.5. Вести облік, складати та подавати Роботодавцю у встановленому порядку звіти про рух і залишки ввірених йому матеріальних цінностей.

2. Роботодавець зобов'язується:

2.1. Створити Працівнику всі необхідні умови для роботи та забезпечення схоронності ввірених йому матеріальних цінностей.

2.2. Проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей у касі підприємства.

3. Якщо з вини Працівника не була забезпечена схоронність ввірених йому матеріальних цінностей, то збиток, нанесений Роботодавцю, відшкодовується відповідно до діючого законодавства України.

4. У випадку коли збиток нанесено Роботодавцю не з вини Працівника, останній відповідальності не несе.

5. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом усього строку знаходження Працівника на посаді касира в ТОВ «Світло».

6. Усі зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені виключно за взаємною згодою Сторін, оформленою у вигляді додаткової угоди до Договору, і набувають чинності з моменту підписання угоди Сторонами.

7. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8. Реквізити та підписи Сторін:

<...>


Зразок для завантаження

Зразок_Договір про повну матеріальну відповідальність.docx

Завантажити

Коментарі до матеріалу