Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету

15.03.2019 4108 0 0

Додаток 4
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)

 

 

 

 

_________________________
                 (код бюджету)

_________________________
                (назва бюджету)

ПОГОДЖЕНО
_____________________________________
(посада)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________
(число, місяць, рік)       М. П.

 

______________________________________
(число, місяць, рік)       М. П.

 

МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ________
Код програмної класифікації видатків
та кредитування (КПКВК) _____________________________                   ______________________________________________________________
                                                                                                                                                        (найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/п

Код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового
управління/відділу)

_________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається так: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету_дод_4.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Форми і бланки»

Усі форми та бланки в одному місці та завжди під рукою

1200 грн. / рік

Купити