Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Фінансова звітність – 2022: склад і строки подання

08.02.2022 9924 0 0


Склад, порядок і строки подання фінансової звітності підприємствами встановлено Законом від 16.07.1999 № 996-XIV і Порядком, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 № 419 (далі - Закон № 996 і Порядок 419). Розглянемо докладніше ці питання в консультації. Фінзвітність бюджетних установ і банків тут не висвітлюється.

Види фінзвітності

Згідно зі ст. 11 Закону № 996 усі підприємства зобов’язані складати фінзвітність на підставі даних бухобліку.

Таблиця 1. Класифікація фінзвітності

№ з/п

Критерії класифікації фінзвітності

Вид фінзвітності та пояснення

1

2

3

1

Періодичність складання

Річна

Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)

2

Правила складання

Згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО)

Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ)

Згідно з НП(С)БО в державному секторі (складають тільки суб’єкти держсектору, п. 2 Порядку № 419)

3

Обсяг інформації

Звичайна (відображаються тільки показники конкретного підприємства)

Консолідована (містить показники загального майнового стану та результатів діяльності групи підприємств)

Користувачі фінзвітності

Фінзвітність (у т. ч. консолідована), складена як за національними, так і за міжнародними стандартами бухобліку, подається (ч. 5 ст. 121, ч. 1 ст. 14 Закону № 996; п. 2 Порядку № 419):

  • органам, до сфери управління яких відноситься підприємство;
  • трудовим колективам на їхню вимогу;
  • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
  • іншим органам і користувачам, зокрема органам державної статистики та ДПС, – згідно із законодавством. Зверніть увагу! До податкового органу фінзвітність подають тільки платники податку на прибуток – у складі декларації із цього податку (далі – декларація), неприбуткові організації – у складі звіту про використання доходів (прибутків) (далі – звіт), а також платники частини чистого прибутку (доходу) і держдивідендів – у складі розрахунку за цими платежами (далі – розрахунок ЧЧПД) (п. 46.2 ПК);
  • до центру збору фінзвітності. Туди подається тільки МСФЗ-звітність (у т. ч. консолідована), складена на основі таксономії фінзвітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном. При цьому операційне управління центром збору фінзвітності здійснює НКЦПФР із метою забезпечення доступу органів держвлади, інших органів і користувачів до поданої підприємствами фінансової та консолідованої фінзвітності.

Форми фінзвітності

Кількість і найменування форм фінзвітності, які зобов’язане скласти та подати підприємство, залежить від його розмірної категорії, визначеної на підставі ч. 2 ст. 2 Закону № 996 (див. докладніше в матеріалі «Як визначити категорію підприємства для цілей бухобліку»), і податкового статусу.

Наведемо в табл. 2 чинні форми фінзвітності, затверджені НП(С)БО згідно із ч. 3–5 ст. 11 Закону № 996 (крім банків і бюджетних установ, які мають свої форми).

Таблиця 2. Форми фінансової звітності

№ з/п

Категорія підприємства

Форми фінзвітності

Нормативний акт,
яким установлено форму

1

2

3

4

1

Великі та середні підприємства1

Форми № 1, № 2, № 3 (або № 3-н), № 4;
форми № 1-к, № 2-к, № 3-к (або № 3-кн), № 4-к (консолідована)2

НП(С)БО 1

Форма № 53

наказ Мінфіну від 29.11.2000 № 302 
(далі - Наказ № 302)

Форма № 64

НП(С)БО 29

2

Мале підприємство1, 5 (крім єдинників третьої групи)

Форми № 1-м, № 2-м

НП(С)БО 25

3

Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності5, 6

4

Мікропідприємство1, 5

Форми № 1-мс, № 2-мс

5

Непідприємницьке товариство5, 7

6

Платники єдиного податку третьої групи5

1 Розмірна категорія підприємства згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996.
2 Якщо підприємство зобов’язане подавати консолідовану звітність (див. табл. 3 нижче).
3 Форма не застосовується представництвами іноземних суб’єктів госпдіяльності, малими та мікропідприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами – єдинниками третьої групи та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ (п. 44.2 ПК, ч. 3 ст. 11 Закону № 996, Наказ № 302, п. 2 НП(С)БО 25, п. 2 НП(С)БО 29). Підприємства, які складають звітність за МСФЗ, подають примітки в довільній формі.
4 Складають підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про держрегулювання цін, у т. ч. підприємства, які займаються виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення (п. 2 НП(С)БО 29).
5 Мають право за бажання подавати фінзвітність за формами № 1–4, № 1-к–4-к (п. 2 розд. I НП(С)БО 1).
6 Представництво іноземного суб’єкта госпдіяльності (далі – іноземне представництво) – це установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта госпдіяльності в Україні та має на це належним чином оформлені повноваження (ст. 1 Закону № 959). Для цілей обкладення податком на прибуток виділяють постійне представництво нерезидента (пп. 14.1.193 ПК).
7 Із 1 січня 2018 року в Законі № 996 замість терміна «неприбуткова організація» використовується термін «непідприємницьке товариство». Згідно зі ст. 85 ЦК непідприємницьким уважається товариство, яке не має на меті отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками. Товариством є організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право на участь у цьому товаристві (ч. 2 ст. 83 ЦК). Ми вважаємо, що визначення непідприємницького товариства із ЦК відповідає податковому визначенню терміна «неприбуткове підприємство, установа, організація», наведеному в пп. 14.1.121 ПК.

Склад і строки подання фінзвітності

Підприємства зобов’язані в певний строк подавати фінзвітність користувачам, установленим законодавством (див. таблиці 3–5).

Таблиця 3. Порядок подання фінзвітності, складеної за НП(С)БО (крім консолідованої)

№ з/п

Категорія підприємства

Проміжна фінзвітність
(I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)

Річна фінзвітність за 2022 (2023) рік

Органи статистики

Податковий орган (п. 46.2, 49.18 ПК)

Органи статистики

Податковий орган (п. 46.2, 49.18 ПК)

1

2

3

4

5

6

1

Середні1

Не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом – форми № 1 і № 22

 Протягом 40 календарних днів (далі – к. д.), що настають за звітним кварталом, у складі декларації3, розрахунку ЧЧПД – форми № 1 і № 24

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1 і № 25.

Не пізніше 1 червня 2022 (2023) року – повний комплект фінзвітності6

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року7у складі декларації, розрахунку ЧЧПД – форми № 1 і № 2. Не пізніше 10 червня 2022 (2023) року – повний комплект фінзвітності разом з аудиторським звітом

1 Згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996.
2 Абзац п’ятнадцятий п. 2, абзац п’ятий п. 5 Порядку № 419.
3 У разі, якщо декларація подається щокварталу згідно з пп. 134.1.1 ПК.
4 Абзац шостий п. 5 Порядку № 419.
5 Абзац другий п. 5 Порядку № 419.
6 Абзац четвертий п. 5 Порядку № 419.
7 Згідно з абзацом другим п. 5 Порядку № 419 форми № 1 і № 2 мають бути подані податковому органу не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Водночас в абзаці чотирнадцятому п. 2 і абзаці шостому п. 5 Порядку № 419 сказано, що проміжна та річна фінзвітність подається податковому органу в строки, передбачені ПК. Щоб уникнути можливих непорозумінь, рекомендуємо платникам, які будуть подавати річну декларацію з податку на прибуток в останній день (1 березня), подати фінзвітність до органів статистики та ДПС через «Єдине вікно» не пізніше 28 лютого.

2

Іноземні представництва

№ 1-м, № 2-м

Протягом 40 к. д, що настають за звітним кварталом, у складі декларації1 – форми № 1-м і № 2-м

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1-м і № 2-м

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року в складі декларації – форми № 1-м і № 2-м

3

Малі2

№ 1-м, № 2-м

 Протягом 40 к. д., що настають за звітним кварталом, у складі декларації1, розрахунку ЧЧПД – форми № 1-м і № 2-м

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1-м і № 2-м3

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року в складі декларації, розрахунку ЧЧПД – форми № 1-м і № 2-м

4

Мікропідприємства2

№ 1-мс, № 2-мс

Протягом 40 к. д., що настають за звітним кварталом, у складі декларації1, розрахунку ЧЧПД – форми № 1-мс, № 2-мс

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1-мс і № 2-мс3

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року в складі декларації, розрахунку ЧЧПД – форми № 1-мс і № 2-мс

1 У разі, якщо декларація подається щокварталу згідно з пп. 134.1.1 ПК.
2 Згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996.
3 Абзац перший п. 5 Порядку № 419.

5

Непідприємницькі товариства

№ 1-мс, № 2-мс

Не подається

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1-мс і № 2-мс1

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року в складі звіту – форми № 1-мс і № 2-мс2

6

Платники єдиного податку третьої групи

№ 1-мс, № 2-мс

Не подається

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1-мс і № 2-мс1

Не подається

1 Абзац перший п. 5 Порядку № 419.
Зверніть увагу! Нормами пп. 2 п. 2 розд. I НП(С)БО 25, ч. 3 ст. 11 Закону № 996 та абзацу шістнадцятого п. 2 Порядку № 419 прямо встановлено, що непідприємницькі товариства (крім тих, хто зобов’язаний складати фінзвітність за міжнародними стандартами) повинні складати скорочену за показниками фінзвітність у складі балансу та звіту про фінрезультати за формами № 1-мс і № 2-мс. Однак податківці вважають, що неприбуткові підприємства до звіту за рік повинні додавати форми фінзвітності залежно від розмірної категорії підприємства згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996 – див., наприклад, ЗІР, категорія 102.20.02. Відповідно до цього роз’яснення неприбуткові установи та організації (крім тих, хто підпадає під критерії малих і мікропідприємств, бюджетних установ) повинні подавати разом зі звітом форми № 1–5. А неприбуткові установи, організації, що підпадають під критерії малих або мікропідприємств, подають форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс.

Таблиця 4. Порядок подання фінзвітності, складеної за МСФЗ (ч. 2 ст. 121 Закону № 996, п. 2 Порядку № 419)

№ з/п

Категорія підприємства

Проміжна фінзвітність
(I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)

Річна фінзвітність за 2022 (2023) рік

Органи статистики

Центр збору фінзвітності

Податковий орган
(п. 46.2, 49.18 ПК)

Органи статистики

Центр збору фінзвітності

Податковий орган
(п. 46.2, 49.18 ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (ст. 1 Закону № 996)1

Не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом2, 3, – форми № 1 і № 24

 Протягом 40 к. д., що настають за звітним кварталом, у складі декларації, розрахунку ЧЧПД – форми № 1 і № 25

Не пізніше 28 лютого 2022 (2023) року – форми № 1 і № 22

Не пізніше строків оприлюднення (залежно від категорії підприємства, див. табл. 6) – до 30 квітня 2022 (2023) року, до 1 червня 2022 (2023) року3 – повний комплект фінзвітності4

Не пізніше 1 березня 2022 (2023) року6 у складі декларації, розрахунку ЧЧПД – форми № 1 і № 22.

Не пізніше 10 червня 2022 (2023) року – форми № 1–4 разом із примітками та аудиторським звітом5

2

Кредитні спілки

3

Публічні акціонерні товариства (далі – ПАТ)

4

Суб’єкти господарювання (далі – СГ), які провадять діяльність у добувних галузях

5

Підприємства, що провадять види госпдіяльності, перелічені в п. 2 Порядку № 419

1 Це підприємства – емітенти цінних паперів (далі – ЦП), ЦП яких допущено до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо ЦП яких здійснено публічну пропозицію; банки; страховики; недержавні пенсійні фонди (далі – НПФ), інші фінустанови (крім фінустанов і НПФ, які належать до малих і мікропідприємств); великі підприємства згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996.
2 Абзац другий п. 5 Порядку № 419.
3 Абзац третій п. 5 Порядку № 419.
4 МСФЗ-звітність подається до центру збору фінзвітності на основі таксономії такої звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном.
5 Як роз’яснює ДПС (ЗІР, категорія 102.20.02), платники податку на прибуток, що складають фінзвітність за МСФЗ (крім тих платників, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність, у т. ч. консолідовану), подають до податкового органу разом із декларацією проміжну та річну фінзвітність:
– за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали можуть подати повний або скорочений комплект. При цьому скорочений комплект включає як мінімум: Звіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);
– за річний податковий (звітний) період – повний комплект.
Платники податку на прибуток, які зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським звітом, подають до органів ДПС разом із декларацією:
– за податкові (звітні) періоди квартал, півріччя, три квартали – Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);
– за річний податковий (звітний) період – Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінзвітності аудитором.
Фінзвітність за звітний рік разом з аудиторським звітом подається до контролюючого органу не пізніше 10 червня наступного за звітним року. При цьому вона включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності.
6 Згідно з абзацом другим п. 5 Порядку № 419 форми № 1 і № 2 мають бути подані податковому органу не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. Водночас в абзаці чотирнадцятому п. 2 та абзаці шостому п. 5 Порядку № 419 сказано, що проміжна та річна фінзвітність подається підприємствами податковому органу в строки, передбачені ПК. Щоб уникнути можливих непорозумінь, рекомендуємо платникам, які будуть подавати річну декларацію з податку на прибуток в останній день (1 березня), подати фінзвітність до органів статистики та ДПС через «Єдине вікно» не пізніше 28 лютого.

На замітку! Підприємства, не зазначені в табл. 4, також можуть застосовувати міжнародні стандарти для складання фінзвітності, але тільки якщо вважатимуть це за доцільне (ч. 3 ст. 121 Закону № 996).

Таблиця 5. Порядок подання консолідованої фінзвітності (у т. ч. фінзвітності, складеної за МСФЗ)

№ з/п

Категорія підприємства

Проміжна фінзвітність
(I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців)

Річна фінзвітність за 2022 (2023) рік

Органи статистики

Центр збору фінзвітності

Податковий орган
(п. 46.2, 49.18 ПК)

Органи статистики

Центр збору фінзвітності

Податковий орган
(п. 46.2, 49.18 ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підприємства, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства)1

Не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу2 – форми № 1-к, № 2-к3

Не подається4

Не пізніше строків оприлюднення фінзвітності2 – до 30 квітня 2022 (2023) року, до 1 червня 2022 (2023) року, залежно від категорії підприємства (див. табл. 6) – повний комплект фінзвітності3

Не подається4

2

Об’єднання підприємств відносно підприємств, що входять до їх складу (якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства)

1 Такі підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, див. ст. 1 Закону № 996), можуть не подавати консолідовану фінзвітність, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінзвітності не перевищують двох із таких критеріїв:
– балансова вартість активів – до 4 млн євро;
– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;
– середня кількість працівників – до 50 осіб (ч. 1 ст. 12 Закону № 996).
2 Згідно з п. 11 Порядку № 419. Фінзвітність у ці ж строки подається також власникам (засновникам).
3 МСФЗ-звітність подається до центру збору фінзвітності на основі таксономії такої звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном.
4 Згідно з роз’ясненням ДПС (ЗІР, категорія 102.20.02).

Яка дата вважається датою подання звітності?

Відповідно до п. 4 Порядку № 419 датою подання фінзвітності вважається:

  • день фактичного передання фінзвітності за приналежністю, а у разі відправлення її поштою – дата отримання звітності адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата;
  • дата отримання електронного повідомлення про її отримання центром збору фінзвітності, якщо фінзвітність подається в єдиному електронному форматі.

На замітку! Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, строк подання переноситься на перший після вихідного день (п. 10 Порядку № 419).

Оприлюднення фінзвітності

Підприємства, зазначені в ч. 2 ст. 14 Закону № 996, зобов’язані оприлюднювати свою річну фінзвітність (у т. ч. консолідовану) разом із відповідними аудиторськими звітами на своїй вебсторінці або вебсайті (у повному обсязі) або іншим способом у випадках, визначених законодавством.

Фінзвітність оприлюднюється у форматі, що виключає можливість унесення до неї змін іншими користувачами, а також у єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінзвітності за МСФЗ (абзац вісімнадцятий п. 2 Порядку № 419).

До відома! Наказом Мінфіну від 12.11.2021 № 595 затверджено переклад таксономії фінзвітності за МСФЗ за 2021 рік.

Майте на увазі! Разом із фінзвітністю оприлюдненню підлягають також звіт про управління (у т. ч. консолідований) і звіт про платежі на користь держави (у т. ч. консолідований), складання яких передбачено п. 2, 7 ст. 11 Закону № 996, але які фінзвітністю не є.

Таблиця 6. Строки оприлюднення фінзвітності (у т. ч. консолідованої) за 2022 рік

№ з/п

Підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінзвітність (ч. 2 ст. 14 Закону № 996)

Строки оприлюднення
разом з аудиторським звітом

1

2

3

1

Підприємства – емітенти ЦП, ЦП яких допущено до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо ЦП яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, НПФ*, інші фінустанови*, великі** підприємства***

 До 30 квітня 2023 року

2

ПАТ, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та СГ, які провадять діяльність у добувних галузях

3

Великі** підприємства, що не є емітентами ЦП

До 1 червня 2023 року

4

Середні** підприємства

5

Інші фінустанови та НПФ, які належать до малих** і мікропідприємств**

* Крім інших фінустанов і НПФ, які належать до малих і мікропідприємств.
** Згідно із ч. 2 ст. 2 Закону № 996.
*** Крім великих підприємств, що не є емітентами ЦП.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Дані для розрахунків»

Усі норми, показники й граничні розміри — під рукою!

1200 грн. / рік

Купити