Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Склад фінзвітності

22.01.2020 406 0 0

Фінзвітність підприємства:

  • може бути подана в повному або скороченому складі;
  • має відображати інформацію тільки про окремо взятого суб’єкта господарювання (далі – СГ) або бути консолідованою (містити зведену інформацію про групу підприємств);
  • має бути складена відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Склад фінзвітності

№ з/п

Види підприємств,
що подають

Види звітності

Норма
законодавства

1

2

3

4

Повна фінзвітність

1

Великі та середні підприємства

1. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».

2. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

3. Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)».

4. Форма № 4 «Звіт про власний капітал»

П. 1 розд. ІІ
НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

2

Підприємства, які мають дочірні підприємства

1. Форма № 1-к «Kонсолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)».

2. Форма № 2-к «Kонсолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

3. Форма № 3-к «Kонсолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-кн «Kонсолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)».

4. Форма № 4-к «Kонсолідований звіт про власний капітал»

Примітка. Також підприємства застосовують форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджену наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302, та форму № 6 «Інформація за сегментами», наведену у додатку до Приміток до річної фінансової звітності (додаток 1 до П(С)БО 29). Однак форму № 6 складають лише ті підприємства, які зобов’язані оприлюднювати річну фінзвітність або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо стосовно продукції (товарів, робіт, послуг) такого підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін. Підприємства, які застосовують МСФЗ, Примітки складають у довільній формі, тобто без обов’язкового використання форм № 5 та № 6.

Скорочена фінзвітність

1

Малі підприємства (платники податку на прибуток, платник єдиного податку четвертої групи)

1. Форма № 1-м «Баланс».

2. Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Ч. 3 ст. 11
Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(далі – Закон № 996),
пп. 1 п. 2 розд. І
НП(С)БО 25

2

Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

3

Мікропідприємства (платники податку на прибуток, платник єдиного податку четвертої групи)

1. Форма № 1-мс «Баланс».

2. Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Ч. 3 ст. 11
Закону № 996,
пп. 2 п. 2 розд. І
НП(С)БО 25

4

Непідприємницькі товариства (незалежно від категорії)

5

Платники єдиного податку третьої групи. У ПК, Законі № 996, НП(С)БО 25 і Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 вони названі підприємствами, що ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат за правилами податкового законодавства

Коментарі до матеріалу