Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Висновок представника профспілки з питань охорони праці

11.12.2019 164 0 0


    
Бланк первинної  профспілкової організації навчального закладу

Форма N ПП-2 висновку 
представника профспілки 
з питань охорони праці

Представник ______________________________________________________ 
                    (назва організації профспілки) 
_____________________________________________________________________
(посада у первинній профспілковій організації навчального закладу)  ___________________________________________________ тел. _____________       
(прізвище, ім’я та по-батькові)
відповідно до статті 41 Закону України "Про охорону праці" та статті  21  Закону  України  "Про  професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності" надаю "_____" ______________ 2011 року  N ________

______________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, якій надається висновок)
 
В И С Н О В О К

Про ______________________________________________________________________
(викладається головний зміст висновку, наприклад: про причини нещасного випадку;
____________________________________________________________________   про невідповідність стану охорони вимогам нормативно-правових актів;
____________________________________________________________________          про наявність виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівників тощо)
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
____________________________________________________________________
             
             

ВИСНОВОК  ОТРИМАВ_________________________/______________________/
  «___»___________ 20___року  (підпис, посада, прізвище та ініціали особи, якій надається висновок)
    
    Представник ________________
                           (назва профспілкової організації ВНЗ)
    з питань охорони праці    __________________ /_______________________/                                                                                      
                                                                              (підпис)                               (прізвище, ім’я та по-батькові)

forma-n-pp-2-visnovok.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Зразки»

Усі зразки в одному місці та завжди під рукою

1200 грн. / рік

Купити