Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Єдиний податок: групи, умови, ставки, пільги – 2023

03.01.2023 1758 0 2

Порядок оподаткування платників єдиного податку (далі – ЄП) регулюється нормами розд. XIV, підрозд. 8 розд. ХХ Податкового кодексу (далі – ПК). Ми нагадаємо, які умови перебування фізичних та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування, які ставки ЄП установлені для різних груп єдинників і які пільги з ЄП та ЄСВ діють для підприємців, у тому числі єдинників, у 2023 році.


Критерії для першої – третьої груп платників ЄП

Платники ЄП можуть перебувати в одній із трьох груп за умови, що їх діяльність відповідає певним вимогам (див. табл. 1).

Таблиця 1


з/п

Група платників ЄП

Граничний обсяг доходу

Кількість найманих працівників*

Вид діяльності

1

2

3

4

5

1

Перша
(фізичні особи)

167 МЗП**
(1 118 900 грн)

Без найманих працівників

Роздрібний продаж товарів на торговельних місцях ринку та/або надання побутових послуг населенню***

2

Друга
(фізичні особи)

834 МЗП**
(5 587 800 грн)

Не більше 10

Надання послуг (у т. ч. побутових) платникам ЄП та/або населенню.

Виробництво та/або продаж товарів (усім категоріям покупців).

Діяльність у сфері ресторанного господарства

3

Третя, ставка ЄП
3 %, 5 %
(фізичні особи та юрособи)

1 167 МЗП**
(7 818 900 грн)

Не обмежено

Усі дозволені для єдинників види діяльності (види діяльності, заборонені єдинникам, наведено в п. 291.5 ПК)

Третя,

ставка ЄП 2 %****

Не обмежений

Не обмежена

Усі дозволені види діяльності, за винятком заборонених для таких єдинників п. 9.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПК

* При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з фізособою-єдинником, не враховуються особи, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, а також особи, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Середньооблікова чисельність працівників у юросіб визначається згідно з пп. 14.1.227 ПК (пп. 291.4.1 ПК).
** Мінімальна заробітна плата, установлена на 1 січня податкового (звітного) року. На 1 січня 2023 року МЗП становить 6 700 грн.
*** Перелік побутових послуг, які можуть надавати платники ЄП першої та другої груп, наведений у п. 291.7 ПК.
**** Спеціальний режим (ставка ЄП 2 %) діє до закінчення воєнного стану.

Увага! Якщо єдинник перевищить граничний обсяг доходу, установлений для його групи, йому доведеться перейти або до більш високої групи, або на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому був перевищений доход (пп. 1, 2 пп. 298.2.3 ПК). При цьому із суми перевищення треба буде сплатити ЄП за ставкою 15 % (пп. 1 п. 293.4 ПК). Якщо єдинник порушить умови застосування спрощеної системи, йому також доведеться перейти на загальну систему оподаткування з наступного кварталу (пп. 298.2.3 ПК).

Звільнення від сплати ЄП на період воєнного стану

Платники ЄП першої та другої груп мають право не сплачувати ЄП починаючи з 01.04.2022 і до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України (п. 9.1 підрозд. 8 розд. XX ПК).

На цей момент воєнний стан продовжено до 19.02.2023, тому звільнення від сплати ЄП продовжує діяти.

Майте на увазі! Звільнення від сплати ЄП не стосується єдинників третьої групи.

У декларації платника ЄП не треба відображати суму нарахованого авансового внеску за ті періоди, у яких ЄП не сплачувався.

Зверніть увагу! Вищезгаданою нормою ПК передбачено саме звільнення від сплати ЄП (не відстрочення!). Тобто платники ЄП першої та другої груп мають право не сплачувати ЄП, поки діє воєнний стан. Водночас користуватися таким звільненням чи ні, єдинник вирішує сам. І якщо він хоче (має можливість), то може виконувати свої зобов’язання зі сплати податку.

Критерії для четвертої групи платників ЄП

Четверта група платників ЄП передбачена для сільськогосподарських товаровиробників. Єдинниками четвертої групи можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Звісно, якщо вони відповідають певним умовам. Нагадаємо, яким саме.

Умови для юросіб

Таблица 2

№ п/п

Умова

Пояснення

1

2

3

1

Юрособа є сільськогосподарським товаровиробником будь-якої організаційно-правової форми (пп. «а» пп. 4 п. 291.4 ПК)

Сільгосптовровиробником є підприємство, яке займається виробництвом сільгосппродукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) та її переробленням на власних чи орендованих потужностях, зокрема власно виробленої сировини на давальницьких умовах, і здійснює операції з її постачання.

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) – це продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1–24 УКТЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти оброблення та перероблення цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, перероблення або внутрішньогосподарського споживання

2

Частка сільгоспвиробництва становить не менше ніж 75 % (пп. «а» пп. 4 п. 291.4 ПК)

Частка сільгосптоваровиробництва – це питома вага доходу, отриманого від реалізації сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її перероблення за попередній податковий (звітний) рік.

Новостворені підприємства обчислюють таку частку за період із дати держреєстрації по 31 грудня.

Увага! Без дотримання вказаної умови єдинниками можуть бути сільгоспвиробники, які потрапили під дію форс-мажорних обставин. Аби довести наявність таких обставин і підтвердити статус єдинника, такі виробники повинні разом із декларацією з ЄП подати до податкового органу рішення обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок цих обставин. Такий сільгосптоваровиробник має бути включений до цього переліку

3

Юрособа має у власності чи користуванні сільгоспугіддя чи землі водного фонду (п. 2921.1 ПК)

До складу сільськогосподарських угідь входять рілля, сіножаті, пасовища та багаторічні насадження, а до складу земель водного фонду – внутрішні водойми, озера, ставки, водосховища

Умови для фізосіб

Серед фізосіб єдинниками четвертої групи можуть бути не всі підприємці, а лише ті, які зареєстровані як сімейні ФГ відповідно до Закону від 19.06.2003 № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі – Закон № 973).

Ці підприємці можуть бути платниками ЄП четвертої групи, якщо виконується сукупність таких вимог (пп. «б» пп. 4 п. 291.4 ПК):

  • підприємці займаються виключно сільгоспдіяльністю, тобто вирощують, відгодовують сільгосппродукцію, збирають, виловлюють, переробляють власними силами вирощену або відгодовану продукцію і продають її;
  • провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем своєї податкової адреси;
  • не використовують працю найманих осіб;
  • членами такого ФГ є лише члени сім’ї фізособи за визначенням із ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу;
  • площа сільгоспугідь та/або земель водного фонду, яка перебуває у власності та/або користуванні членів ФГ, становить не менше ніж 0,5 га, але не більше ніж 20 га.

Зверніть увагу! На таких фізосіб не поширюється умова про необхідну частку сільгосптоваровиробництва (пп. «а» пп. 4 п. 291.4 ПК).

Заборонені види діяльності

Єдинникам четвертої групи заборонено займатися певними видами діяльності (п. 291.51 ПК).

Таблиця 3

п/п

Заборонений
вид діяльності

Пояснення

1

2

3

1

Птахівництво

Не можуть бути єдинниками четвертої групи СГ, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів:

– 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, зокрема курей, індиків, качок, гусей, цесарок, одержування яєць свійської птиці, діяльність інкубаторних станцій із вирощування свійської птиці);

– 01.49 (у частині розведення та вирощування перепелів і страусів);

– 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці)

2

Основною діяльністю є реалізація декоративних рослин, диких тварин і птиці, хутряних виробів і хутра

Не можуть бути платниками ЄП четвертої групи особи, в яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її перероблення, становить дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птиці, хутряних виробів.

Увага! Ця умова не стосується зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільгосптоваровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також хутрової сировини

3

Виробництво підакцизних товарів

Ця заборона не стосується виробників виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29–2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для створення готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом перероблення плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва

4

Виробництво електроенергії кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії

Ця заборона не стосується підприємств, у яких дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 % доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Звільнення від сплати ЄСВ за себе

Особи-підприємці, у тому числі платники ЄП, звільняються від сплати ЄСВ за себе у певних випадках, передбачених законодавством.

Загальні норми

У таблиці нагадаємо, які ЄСВ-пільги діяли для підприємців до запровадження воєнного стану на території України і продовжують діяти з 1 січня 2023 року.

Таблиця 4

№ п/п

Категорія підприємців

Пояснення

1

2

3

1

Пенсіонери,
особи з інвалідністю

Підприємець звільняється від сплати ЄСВ за себе (ч. 4 ст. 4 Закону від 08.07.2010 № 2464-VI, далі – Закон № 2464; ЗІР, категорія 201.04), якщо:

– отримує пенсію за віком або за вислугу років;

– є особою з інвалідністю;

– досяг віку, установленого ст. 26 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV (далі – Закон № 1058), та отримує відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464).

Увага! Такі особи можуть сплачувати ЄСВ за себе тільки добровільно!

Перелік пенсіонерів, звільнених від сплати ЄСВ, наведений у листі ДФС від 09.02.2018 № 3856/7/99-99-13-02-01-17. До цього переліку включені:

– особи, які отримують пенсію за віком (у т. ч. на пільгових умовах, передбачених ч. 2 та 3 ст. 114, п. 2 розд. XV Закону № 1058);

– особи, які отримують дострокову пенсію (у т. ч. на пільгових умовах, установлених ч. 5 ст. 115, п. 72 розд. XV Закону № 1058);

– особи, які отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку (у т. ч. на пільгових умовах, визначених ст. 55 Закону від 28.02.1991 № 796-XII);

– особи з інвалідністю (незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги).

Увага! Звільнення від сплати ЄСВ не поширюється на осіб, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника і не досягли віку, установленого ст. 26 Закону № 1058

2

Наймані працівники

Звільняються від сплати ЄСВ за себе підприємці, які мають основне місце роботи, якщо роботодавець сплатив за них ЄСВ у розмірі, не меншому від мінімального страхового внеску (ч. 6 ст. 4 Закону № 2464)

3

Особи, позбавлені волі в результаті збройної агресії проти України

Підприємець звільняється від сплати ЄСВ на весь період позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України (п. 98 розд. VIII Закону № 2464). Така пільга надається за заявою члена сім’ї підприємця або самого підприємця після його звільнення та/або після закінчення лікування (реабілітації) на весь період позбавлення особистої волі в результаті збройної агресії проти України і протягом шести місяців після звільнення

4

Особи, призвані до ЗСУ у зв’язку з мобілізацією на особливий період

Підприємці, призвані до ЗСУ у зв’язку з мобілізацією на особливий період, звільняються від сплати ЄСВ на весь строк їх військової служби (п. 92 розд. VIII Закону № 2464).

Основою для звільнення є: заява підприємця і копія військового квитка (іншого документа, виданого відповідним держорганом) із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу. Ці документи подаються до контролюючого органу протягом 10 днів після демобілізації

Пільги на період воєнного стану

Згідно з п. 919 розд. VIII Закону № 2464, усі підприємці, у тому числі єдинники першої, другої, третьої та четвертої груп, а також члени фермерського господарства мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе з 01.03.2022 (тобто починаючи зі сплати ЄСВ за березень) і протягом усього часу до припинення/скасування воєнного стану в Україні, а також протягом 12 місяців після припинення/скасування воєнного стану.

Як бачимо, звільнення підприємців від сплати ЄСВ подовжується на весь 2023 рік.

Майте на увазі! Як і у випадку з ЄП, передбачається саме звільнення від сплати ЄСВ, а не відстрочення. При цьому підприємцеві слід розуміти, що весь період, протягом якого він не сплачував ЄСВ за себе, не включається до його страхового стажу.

І пам’ятайте: розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації з ЄП не заповнюється за весь період, у якому ЄСВ не нараховувався і не сплачувався.

Співавтор
Світлана Стаднік

Критерії для першої – третьої груп платників ЄП. Таблиця 1.doc
Завантажити
Критерії для четвертої групи платників ЄП. Таблиця 2,3.doc
Завантажити
Звільнення від сплати ЄСВ за себе. Таблиця 4.doc
Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Дані для розрахунків»

Усі норми, показники й граничні розміри — під рукою!

1200 грн. / рік

Купити