Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства у 2022 році

12.01.2022 1569 0 0

Згідно з п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу (далі – ПК) за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), у якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (карантин діє до 31 березня 2022 року), штрафні санкції, а також пеня не застосовуються.

Проте є винятки. Зокрема, у період карантину діють штрафні санкції за порушення вимог законодавства в частині нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Зверніть увагу: до закінчення карантину не застосовуються штрафи за порушення строку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування (ЗІР, категорія 101.27).

У таблиці розглянемо штрафні санкції за порушення податкового законодавства, передбачені ПК.

Штрафи за порушення норм податкового законодавства

Суть правопорушення

Особа, яка несе
відповідальність

Розмір штрафу

Норма ПК

1

2

3

4

Відповідальність при самостійному виправленні помилок у податковій звітності

Самостійне виправлення помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку

Платники податків

3 % суми недоплати*

П. 50.1

Самостійне виправлення помилки шляхом відображення суми недоплати в складі декларації з відповідного податку, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання

5 % суми недоплати*

Невиконання вимог щодо самостійного внесення змін до податкової звітності (абзаци третій – п’ятий п. 50.1 ПK)

5 % суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)**

П. 120.2

* Штрафи не застосовуються, якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий же звітний період або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ПК.
** У разі самостійного донарахування платником податків із дотриманням порядку, вимог та обмежень, передбачених ст. 50 ПК, суми податкових зобов’язань та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, штрафи, установлені гл. 11 ПК, не застосовуються.

Порушення, пов’язані із взяттям платника податків
на облік у контролюючих органах

Неподання в строки та у випадках, передбачених ПK, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації зміни місцезнаходження або внесення інших змін до облікових даних платника податків

Самозайнята особа

340 грн. У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, учинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – 680 грн (далі – повторне порушення)

П. 117.1

Неподання виправлених документів для взяття на облік або внесення змін, подання з помилками або в неповному обсязі

Юрособа, відокремлені підрозділи
юрособи

1 020 грн.

За повторне порушення –
2 020 грн

Неподання відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складання податкової звітності, згідно з вимогами ПK

Юрособа, відповідальна за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

Неповідомлення про свій статус банку або іншій фінустанові при відкритті рахунка

Фізособи-підприємці та особи, які ведуть
незалежну професійну діяльність

680 грн за кожний
випадок неповідомлення

П. 118.3

Порушення порядку надання інформації про фізосіб - платників податків

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізособам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника та/або зміни платника податків*

Платники податків

1 020 грн. За повторне
порушення – 2 040 грн

П. 119.1

Оформлення документів, що містять інформацію про об’єкти оподаткування фізосіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), у випадку, коли законодавство вимагає від особи-резидента отримання такого номера, або з використанням недостовірного РНОКПП, крім випадків, визначених п. 119.1 ПК**

Платники податків

340 грн

П. 119.2

* Штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізособам за товари (роботи, послуги), що виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПК, були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПК.
** Штрафи не застосовуються у випадках, якщо помилки в РНОКПП у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку були виправлені податковими агентами самостійно, у т. ч. протягом 30 календарних днів (далі – к. д.) із дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Порушення порядку подання податкової звітності

Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ПК) або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності до контролюючих органів

Платники податків

340 грн за кожне таке неподання
або несвоєчасне подання.

За повторне порушення –
1 020 грн

П. 120.1

Порушення порядку зберігання документів

Незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів із питань обчислення та сплати податків і зборів протягом строків їх зберігання (ст. 44 ПK)

Платники податків

1 020 грн. За повторне
порушення – 2 040 грн

П. 121.1

Неподання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) або їх копій під час здійснення податкового контролю у випадках, передбачених ПK

Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування
фізособою-підприємцем

Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі фізособою-єдинником, визначеною пп. 1 і 2 п. 291.4 ПК, авансових внесків з єдиного податку в порядку та строки, визначені ПК

Фізособа-єдинник

50 % ставки єдиного податку, обраної
єдинником відповідно до ПК

П. 122.1

Визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання

Учинення дій, що обумовили визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2 (крім випадків зменшення суми ПДФО, задекларованої до повернення з бюджету у зв’язку з використанням права на податкову знижку), 54.3.6 ПК*

Платники податків

10 % суми визначеного податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи,
завищеної суми бюджетного відшкодування

П. 123.1

25 % вказаної вище суми – у разі
вчинення таких дій навмисне

П. 123.2

50 % вказаної вище суми – у разі
вчинення таких дій навмисне та
повторно протягом 1 095 к. д.

П. 123.3

Використання сум, не сплачених до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам або цілям її надання згідно із законом із питань відповідного податку, збору, платежу, крім іншої відповідальності, визначеної ПК*

Платники податків

У розмірі сум, використаних не
за призначенням та/або всупереч умовам
або цілям надання таких пільг

П. 123.4

25 % суми визначеного податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи,
завищеної суми бюджетного відшкодування – за вчинення таких дій навмисне

* Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за навмисне ухилення від оподаткування.

Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, застосованих на підставі ПК або іншого законодавства, контроль над яким покладено на контролюючі органи, а також пені, застосованої до нього на підставі ПК або іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом строків, визначених ПК

Платники податків

У разі затримки:

– до 30 к. д. включно, що настають за останнім днем сплати грошового зобов’язання, – у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу;

– понад 30 к. д., що настають за останнім днем сплати грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу

П. 124.1

25 % суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання – у разі вчинення таких дій навмисне

П. 124.2

50 % вказаної суми – у разі вчинення таких дій навмисне та повторно протягом 1 095 к. д. або якщо навмисні дії призвели до прострочення сплати грошового зобов’язання на строк більше 90 к. д.

П. 124.3

Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків

Ненарахування та/або неутримання, та/або несплата (неперерахування), та/або нарахування, сплата (перерахування) у повному обсязі податків до або під час виплати доходу на користь нерезидента або іншого платника податків, а також нерезидентом, на якого покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, установленому розд. III ПК

Платники податків
(у т. ч. і податкові агенти)

10 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

П. 1251.1

25 % вказаної суми – за такі дії, учинені навмисне

П. 1251.2

50 % вказаної суми – за такі навмисні дії, учинені повторно протягом 1 095 к. д.

П. 1251.3

75 % вказаної суми – за такі навмисні дії, учинені втретє протягом 1 095 к. д.

П. 1251.4

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Дані для розрахунків»

Усі норми, показники й граничні розміри — під рукою!

1200 грн. / рік

Купити