Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Внесение изменений в штатное расписание (сокращение штатных единиц)

02.06.2021 325 0 2


Обычно разработкой проекта штатного расписания занимается кадровая служба или бухгалтер. Проект согласовывается с руководителем и утверждается приказом (распоряжением) руководителя. По необходимости в течение года в него вносят изменения по той же процедуре – разработка проекта, согласование, утверждение приказом.

Изменения в штатное расписание вносятся в случае изменения размеров должностных окладов, смены одних должностей на другие (реструктуризация, оптимизация или другие внутренние изменения), введение/исключение штатных единиц, проведение мероприятий, направленных на улучшение деятельности предприятия. Изменения можно вносить множество раз, если этого требуют обстоятельства.

Внести изменения в штатное расписание можно одним из способов:

  1. Утвердить приказом штатное расписание в новой редакции (см. образцы здесь).
  2. Издать приказ о внесении изменений в штатное расписание с указанием в нем изменений (см. ниже).

Примеры оформления (на языке оригинала)

Образец 1

Фермерське господарство «Захід»

Наказ № 344-к

м. Полтава

30.10.20 р.

Про скорочення штату та внесення змін до штатного розпису

У зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, зменшенням врожайності у поточному році, враховуючи постанову КМУ від 22.07.20 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також згідно з рішенням загальних зборів членів Фермерського господарства «Захід» НАКАЗУЮ:

1. Із 01.01.21 р. скоротити такі штатні одиниці:

Таблиця 1

(грн)

Назва посади, професії

Код за
ДК 003:2010

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад на повну штатну одиницю

Над-
бавки

Місячний фонд зарплати

1

2

3

4

5

6

Бухгалтер

3433

1

7 000,00

7 000,00

Експедитор

3422

1

6 000,00

6 000,00

  1. Унести з 01.01.21 р. зміни до штатного розпису, виклавши його у новій редакції (додається).
  2. Начальнику відділу кадрів Стерляк О. В.:
  • ознайомити працівників, які обіймають ці посади, з наказом під підпис та попередити їх у встановленому порядку про можливе вивільнення відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП України;
  • запропонувати всім працівникам, які підпадають під скорочення, переведення за їхньою згодою на вакантні посади. У разі відмови від переведення або відсутності вакансій підготувати документи для їх звільнення згідно із п. 1 ст. 40 КЗпП України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова (підпис) Д. О. Стельмах

Следует знать! В случае сокращения штата согласно ст. 492 КЗоТ о предстоящем высвобождении работников предупреждают персонально не позже чем за два месяца. Из установленного двухмесячного срока не исключается время пребывания в отпуске, период временной нетрудоспособности, другое время, в течение которого работник не работал по уважительной или неуважительной причине.

Образец 2

Додаток до наказу по ФГ «Захід»
від 30.10.20 р. № 344-к
ЗАТВЕРДЖУЮ
штат у кількості 8 штатних одиниць
із місячним фондом заробітної плати
за посадовими окладами 65 500 грн.
Голова Стельмах Д. О.
30.10.20 р.

Штатний розпис на 2021 рік
ФГ «Захід» у новій редакції з 01.01.21 р.,
виходячи з мінімальної заробітної плати 6 000 грн на місяць

№ п/п

Найменування структурних підрозділів,
посад і професій

Код професії за Класифі-катором
професій

Кількість штатних
одиниць

Посадовий оклад

Місячний фонд заробітної плати

Примітка
(прізвище, ініціа
ли працівника, який заміщує штатну одиницю)

1

2

3

4

5

6

7

Апарат управління

1

Голова фермерського господарства

1210.1

1

15 000

15 000

Стельмах Д. О.

Бухгалтерія

1

Головний бухгалтер

1231

1

8 500

8 500

Боровик В. І.

2

Спеціаліст-бухгалтер

2419.3

1

6 000

6 000

Іванова Д. Д.

Ферма

1

Завідувач господарства підсобного сільського

1221.2

1

6 000

6 000

Корсун Р. П.

2

Дояр

6121

2

6 000

12 000

Симоненко П. С.,
Петренко Т. Д.

...

...

...

...

...

...

...

 

Разом

-

8

 

65 500

 

Головний бухгалтер (підпис) В. І. Боровик


Образцы для загрузки

Зразок наказу.doc
Скачать
Зразок штатного розпису.doc
Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Образцы»

Все образцы в одном месте всегда под рукой

1200 грн. / год

Купить