Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Приказ об увольнении работника, который отказался продолжить работать с измененной системой оплаты труда (п. 6 ст. 36 КЗоТ)

25.07.2020 74 0 0

Порядок документального оформления внедрения изменений существенных условий труда по инициативе работодателя


Пример составления в произвольной форме (на языке оригинала)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙДАРЕД»

 

НАКАЗ

 

31.08.2020                                                     м. Дніпро                                          № 108-П

 

Про звільнення
Самборського М. О.

 

У зв’язку з відмовою від продовження роботи в нових умовах через зміну істотних умов праці,  а саме впровадження відрядної системи оплати праці,

 

ЗВІЛЬНИТИ:

 

САМБОРСЬКОГО Миколу Олександровича, техніка з автоматизації виробничих процесів виробничого відділу, 31.08.2020 р., за п. 6 ст. 36 КЗпП у зв’язку з відмовою від продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці (впровадження відрядної системи оплати праці) з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньомісячного заробітку відповідно до ст. 44 КЗпП і грошової компенсації за 10 календарних днів невикористаної щорічної основної відпустки за робочий період з 03.02.2020 р. по 31.08.2020 р.

 

 

Підстави:
1. Наказ № 62-ОД від 27.06.2020 р.;
2. Заява Самборського М. О. про відмову від продовження роботи через впровадження відрядної системи оплати праці від 12.08.2020 р.

 

 

Директор                                                      Зінченко                                А. С. Зінченко

 

З наказом ознайомлений:
Самборський                                    М. О. Самборський
31.08.2020 р.


Образец для загрузки

Наказ про звільнення_Зразок.doc

Скачать

Пример составления по типовой форме № П-4 (на языке оригинала)

Типова форма № П-4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Айдаред»
наказом Держкомстату України

 Найменування підприємства (установи, організації)                                  від 05.12.2008 р. № 489

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № 108-П від «31»  серпня  2020  року

про припинення трудового договору (контракту)

 

Звільнити « 31»     серпня  2020   року    

   

                                                          

Самборський Микола Олександрович                                                                                                                                                  
(прізвище, ім’я, по батькові)

виробничий відділ                                                                                                                                   
(назва структурного підрозділу)

технік з автоматизації виробничих процесів                                                                                                                              
(назва професії (посади),  розряд, клас  (категорія)  кваліфікації)

у зв’язку з відмовою від продовження роботи в нових умовах внаслідок зміни істотних умов праці (впровадження відрядної системи праці), п. 6 ст. 36  КЗпП                                                                                                                                   
 (причина звільнення)

наказ № 62-ОД від 27.06.2020 р. ,
заява про відмову від продовження роботи
через впровадження відрядної системи оплати праці від 12.08.2020 р.

 (підстава звільнення)

 

Вихідна допомога             9 500                 грн.                  коп.

Компенсація за    10   календарних днів невикористаної щорічної відпустки (основної) за робочий період з 03.02.2020 р. по 31.08.2020 р.

Компенсація за         календарних днів невикористаної відпустки працівникам, які мають дітей         .

Утримання за         календарних днів, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року

Керівник підприємства  

  (установи, організації)                               Зінченко                                            А. С. Зінченко                  

   (підпис)                             (ініціали, прізвище)           

З наказом (розпорядженням)                  Самборський                    « 31 »  серпня 2020  року         ознайомлений                                        (підпис працівника)

 


Образец для загрузки

Наказ П-4_Зразок.doc

Скачать

Примечание:

В случае отказа знакомиться с приказом может быть оформлен акт по образцу.

Комментарии к материалу