Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Журнал регистрации использованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, компоновок (топографий) интегральных микросхем

21.09.2018 174 0 0

Виклдено мовою оригіналу

______________________
      організація
_______________
 ідентифікаційний
 код ЄДРПОУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 10 серпня 2004 р. N 469 

 

 

 

Форма N ІВ-3 Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків,

компонувань (топографій) інтегральних мікросхем

 

 

 

N з/п

Назва і номер охоронного документа

Назва винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування ІМС

Дата реєстрації та реєстраційний номер договору, на підставі якого набуті виключні майнові права інтелектуальної власності, та особа, яка передала ці права; дата одержання ліцензії, дата підписання ліцензійного договору, ліцензіар

Дата реєстрації та реєстраційний номер договору, на підставі якого передані виключні майнові права інтелектуальної власності, та особа, якій передані ці права; дата видачі ліцензії, дата підписання ліцензійного договору, ліцензіат

Дата початку використання об'єкта права інтелектуальної власності

Дата повідомлення про використання винаходу, промислового зразка; реквізити договору про виплату винагороди

Прибуток від використання об'єкта права інтелектуальної власності

Надходження від продажу ліцензії

Виплата винагороди

Примітка

рік одержання

сума,
грн.

рік

сума,
грн.

сума,
грн.

номер і дата документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Форма_N_ІВ_3.doc
Скачать
Форма_N_ІВ_3.pdf
Открыть

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Формы и бланки»

Все формы и бланки в одном месте всегда под рукой

1200 грн. / год

Купить