Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Подписаться

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы

19.09.2018 2425 0 0

 

                                                                            Зарічний районний суд м. Суми

                                                                            40030, м. Суми, вул. Академічна, 13

                                                                            
Заявник: (Прізвище, ім’я, по батькові)
                                                                            
м. Суми, вул. _____________________,
                                                                            буд. ___, кв. _____
                                                                                  Реєстраційний номер облікової картки      

                                                                                  платника податків(РНОКПП) або серія та  

                                                                                         номер паспорта____________________      

                                                                            E-mail: _________________________          

                                                                            тел. ___________________________

                                              
         Боржник: ТОВ «Торбинка» 
                                                                            40004, м. Суми, вул. СКД, 18

                                                                            Код ЄДРПОУ: 37654896

                                                                            E-mail: torbinka@ukr.net

                                                                            тел. (0542) 700 789
 

ЗАЯВА
про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати

У період з 21 липня 2017 року по 02 лютого 2018 року я, (Прізвище, ім’я, по батькові), знаходилась у трудових відносинах з ТОВ «Торбинка» (далі – Боржник). Зазначене підтверджується записами у трудовій книжці (серія і номер трудової книжки).

Під час мого знаходження у трудових правовідносинах з Боржником, з боку останнього була нарахована, але не виплачена заробітна плата у розмірі 10134 (десять тисяч сто тридцять чотири) грн 95 коп. Підтвердженням факту існування заборгованості є довідка, яка видана мені боржником за № 1678/18.01-05 від 02.02.2018 року.

02 лютого 2018 року я була звільнена (або продовжую працювати ).

Згідно ч. 1 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Неодноразово я зверталась до боржника з вимогами щодо виплати мені заборгованості по заробітній платі, але до сьогоднішнього дня мені так і не виплачена заробітна плата.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», позивачі у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Підтверджую, що мною не було подано інших заяв про видачу судового наказу до того самого боржника, про той самий предмет та з тих самих підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст.. 115, 116, 117 КЗпП України, ст.. 4, 161, 163, 168 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Видати судовий наказ про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Торбинка», код ЄДРПОУ 337654896 на користь (Прізвище, ім’я, по батькові) заборгованість по заробітній платі в сумі 10134 (десять тисяч сто тридцять чотири) грн 95коп.


Додатки:
1. Копія заяви для боржника з додатками;
2. Копія трудової книжки завірена належним чином;
3. Копія довідки про заборгованість по заробітній платі завірена належним чином;
4. Копія паспорта заявника завірена належним чином;
5. Копія довідки про ідентифікаційний код заявника завірена належним чином;

6.Копія наказу про звільнення завірена належним чином.


«_____» __________ 2018 року (Прізвище, ініціали)

про видачу судового наказу про стягнення нарахованої_але не виплаченої_ЗП.doc
Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Образцы»

Все образцы в одном месте всегда под рукой

1200 грн. / год

Купить