№ з/п

Спосіб розрахунків

Видача коштів

на відрядження

на виконання цивільно-правових дій від імені та за кошти особи, яка видала гроші під звіт

1

2

3

4

Під звіт видано готівку

1

Готівкою

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому підзвітна особа завершує відрядження

(пп. «а» пп. 170.9.2 ПК)

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому працівник завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за кошти особи, яка їх видала

(пп. «б» пп. 170.9.2 ПК)

Підзвітні кошти перераховано на корпоративну платіжну картку* (далі – КПК)

2

Готівкою, отриманою із КПК

До закінчення 3-го банківського дня після завершення відрядження або виконання цивільно-правових дій (пп. «а» пп. 170.9.3 ПК)**

3

У безготівковій формі із застосуванням КПК

Не пізніше 10 банківських днів після закінчення відрядження. За наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання у разі виявлення розбіжностей між звітними документами) (пп. «б» пп. 170.9.3 ПК)**

* Для випадку, коли гроші перераховувалися на особисту платіжну картку (далі – ОПК) підзвітної особи, у ПК не передбачено спеціальні строки подання. Якщо працівник використовував ОПК, то логічно було б застосовувати 5-денний строк подання Звіту. Однак, на думку податкових органів, і під час розрахунків готівкою, знятою з ОПК, застосовується 3-денний строк (Лист № 2292). Згідно із цією логікою й в разі проведення безготівкових розрахунків із застосуванням ОПК треба дотримуватися 10- або 20-денного строку.
** В абзаці першому пп. 170.9.3 ПК ідеться як про відрядження, так і про цивільно-правові дії. Водночас у пп. «а» і «б» цієї норми говориться тільки про витрати у відрядженнях. Податківці (ЗІР, категорія 103.17) роз’яснюють, що строк подання Звіту під час придбання товарів із застосуванням КПК такий самий, як і в разі оплати витрат на відрядження за допомогою КПК.