Найменування форми державного статистичного спостереження

Коротка назва/
період подання

Чим затверджена

Строк подання

1

2

3

4

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

№ 4-сг (річна)

Наказ Держстату
від 06.07.18 р. № 133

На 5-й день після з
акінчення сівби ярих культур, але
не пізніше 2 червня

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

№ 37-сг (місячна)

Наказ Держстату
від 14.01.20 р. № 46

Не пізніше
2-го числа місяця, що
настає за звітним періодом
(у липні – грудні)

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

№ 29-сг (річна)

Наказ Держстату
від 20.01.20 р. № 52

Не пізніше
5 січня

Звіт про використання добрив і пестицидів

№ 9-сг (річна)

Наказ Держстату
від 09.01.20 р. № 35

Не пізніше
5 січня

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

№ 24-сг (місячна)

Наказ Держстату
від 06.07.18 р. № 135

Не пізніше
2-го числа місяця, що
настає за звітним періодом

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

№ 24 (річна)

Наказ Держстату
від 10.05.19 р. № 148

Не пізніше
20 січня

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

№ 50-сг (річна)

Наказ Держстату
від 10.06.20 р. № 171

Не пізніше
28 лютого

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

№ 2-ферм (річна)

Наказ Держстату
від 07.08.19 р. № 268

Не пізніше
28 лютого

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

№ 11-заг (квартальна)

Наказ Держстату
від 25.09.15 р. № 219

(далі – Наказ № 219)

Не пізніше
4-го числа місяця, що
настає за звітним періодом

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

№ 13-заг (квартальна)

Наказ Держстату
від 10.05.19 р. № 151

(далі – Наказ № 151)

Не пізніше
4-го числа місяця, що
настає за звітним періодом

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

№ 1-виноград (річна)

Наказ № 219

Не пізніше
4 грудня

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг (місячна)

Наказ № 151

Не пізніше
5-го числа місяця, що
настає за звітним періодом
(крім січня)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

№ 21-заг (річна)

Наказ № 151

Не пізніше
20 січня

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

№ 1-зерно (місячна)

Наказ Держстату
від 28.01.20 р. № 66

Не пізніше
5-го числа місяця, що
настає за звітним періодом

Звіт про добування водних біоресурсів

№ 1-риба (річна)

Наказ Держстату
від 09.01.20 р. № 36

Не пізніше
20 січня

Звіт про відтворення та захист лісів

№ 3-лг (річна)

Наказ Держстату
від 19.06.20 р. № 192

Не пізніше
28 лютого

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

№ 2-тп (мисливство) (річна)

Наказ Держстату
від 30.08.17 р. № 239

Не пізніше
28 лютого