№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про транспортування вантажів трубопроводами (форма № 12-труб (місячна)) не пізніше 4 числа,
місяця наступного за звітним
наказ Держстату від 15.01.2019 №17 -