№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (форма № 31-вод (квартальна)) не пізніше 25 числа,
місяця наступного за звітним
наказ Держстату від 01.10.14 р. № 275 Держкомстат від 11.10.05 р. № 302