№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Про роботу підприємства водного транспорту (форма № 51-вод (місячна)) не пізніше 5 числа,
місяця наступного за звітним
наказ Держстату від 13.04.16 р. № 59 Держстат від 30.10.14 р. № 17.4-12/45