№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (форма № 51-авто (місячна)) не пізніше 5 числа,
місяця наступного за звітним
наказ Держстату від 24.05.17 р. № 119 Держкомстат від 29.09.03 р. № 319