№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (форма № 51-ца (місячна)) не пізніше 6 числа,
місяця наступного за звітним
наказ Держстату від 24.05.17 р. № 120 Держстат від 27.07.15 р. № 17.4-12/10