№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про використання добрив і пестицидів (форма № 9-сг (річна))

не пізніше 2 грудня

наказ Держстату від 30.08.17 р. № 242
2 Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 50-сг (річна)) не пізніше 28 лютого наказ Держстату від 06.06.17 р. № 127 Держстат від 30.11.12 р. № 18/1-12/27
3 Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) (форма № 2-ферм (річна)) наказ Держстату від 07.08.2019 р. № 268  
4 Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма № 10 – мех (річна)) наказ Держстату від 02.07.14 р. № 206
5 Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна)) не пізніше 20 січня наказ Держстату від 06.07.2018 № 135
6 Звіт про об'єкти погосподарського обліку (форма № 6-сільрада (річна)) наказ Держстату від 21.07.17 р. № 192
7 Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форма № 21-заг (річна)) наказ Держстату від 12.07.17 р. № 165
         
8 Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (форма № 4-сг (річна)) на 5-й день після закінчення
сівби ярих культур,
але не пізніше 2 червня
наказ Держстату від 06.07.2018 №133
9 Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг (річна)) не пізніше 2  грудня наказ Держстату від 06.07.2018 №133
10 Звіт про перероблення винограду на виноматеріали (форма № 1-виноград (річна)) не пізніше 4  грудня наказ Держстату від 25.09.2015 №219
11 Запитальник базового інтерв’ю (форма (форма 01-СГН (річна))   наказ Держстату від 06.07.2018 №121