№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (форма № 11-заг (квартальна))* не пізніше 4 числа місяца,
слідуючого за звітним
наказ Держстату від 25.09.15 р. № 219 Держстат від 18.09.15 р. № 17.4-12/14
2 Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (форма № 13-заг (квартальна))* наказ Держстату від 01.08.16 р. № 136 Держстат від 05.08.16 р. № 17.4-12/19
* Інструкція щодо заповнення затверджена наказом Держкомстату від 27.08.08 р. № 296.