№ з/п Форма звітності Термін подання Нормативний акт Роз'яснення щодо заповнення
1 Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ЕІО (місячна)) не пізніше 10 числа місяця,
наступного за звітним
наказ Держстату від 09.07.18 р. № 140 Госкомстат от 23.06.08 г. № 201
2 Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (місячна)) не пізніше 4 числа місяця,
наступного за звітним
наказ Держстату від 06.07.18 р. № 127 Госстат от 06.07.18 г. № 17.4-12/7
3 Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (форма № 1-ПО (зведена) (місячна)) не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним
наказ Держстату від 09.07.18 р. № 140 Госстат от 01.08.13 г. №18.1-12/7
4 Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (поставки) (місячна)) не пізніше 10 числа
після звітного періоду
Госкомстат от 23.06.08 г. № 201