з / п

Вид доходу, який обкладається єдиним податком (далі – ЄП)

Норма Податкового кодексу (далі – ПК)

Категорія роз'яснення в ОЇР

1

2

3

4

Для юросіб і фізосіб

1.1

Дохід, отриманий у національній валюті (у готівковій та/або безготівковій формі) від продажу товарів (робіт, послуг), в т. ч. через торговельні автомати

П. 292.1 292.6–292.8

1.2

Вартість безплатно отриманих товарів, робіт, послуг
(див. додатково рядки 2.1, 3.5 цієї таблиці, а також ряд. 5.3 табл. 2)

П. 292.3 292.6

1.3

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (тільки для платників ПДВ)
(див. додатково ряд. 3.6 цієї таблиці)

П. 292.3 292.6

1.4

Сума отриманої винагороди у разі надання послуг із договорів доручення, комісії, транспортного експедирування (див. додатково ряд. 5.4 табл. 2), комісії або за агентськими договорами

П. 292.4 292.6

1.5

Дохід, виражений в інвалюті та перерахований у гривні за курсом НБУ на дату надходження на валютний рахунок (див. додатково ряд. 3.7 цієї таблиці)

П. 292.5

107.04, 108.01.02

1.6

Сума отриманої поворотної фінансової допомоги (далі – ПФД), не поверненої протягом 12 календарних місяців із дня отримання (див. додатково рядки 2.4, 2.5 та 3.13 цієї таблиці, а також рядка 4.3 та 6.2 табл. 2)

Пп. 3 п. 292.11

1.7

Сума комунальних платежів, отримана за договором оренди, яка не включена до орендної плати і відшкодовується орендарем окремо

107.04, 108.01.02

1.8

Дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди*

1.9

Кошти, отримані у звітному періоді помилково, якщо вони не були повернені в тому самому періоді. У періоді повернення доходи можна перерахувати за наявності документів (банку, суб'єкта господарювання)** про помилкове зарахування коштів

* При цьому така компенсація не бере участі в розрахунку обсягу доходу, що дозволяє перебувати на спрощеній системі (п. 292.15 ПК).
** Юрособам-єдинникам додатково пояснюється, що вони повинні ініціювати переказ помилково отриманих коштів протягом трьох днів із дати отримання повідомлення від банку про здійснення помилкового переказу

Для фізосіб

2.1

Вартість безплатно отриманої послуги за користування майном за договором позики включається до доходу фізособи з урахуванням звичайних цін

107.04

2.2

У разі інвалютних надходжень: сума, яка надійшла на поточний рахунок у гривнях після обов'язкового продажу інвалюти на МБВРУ, і сума в іноземній валюті, перерахована за курсом НБУ на дату надходження на поточний рахунок в інвалюті

2.3

Сума, яка надійшла на рахунок фізособи в разі використання платіжних терміналів (з урахуванням комісії банку)*

2.4

Сума ПФД, отримана в періоді перебування на загальній системі і не повернена протягом 12 календарних місяців із дня отримання**

2.5

Сума ПФД, яка надходить єдиннику-позикодавцеві при поверненні коштів позиковцем***

2.6

Власні кошти, унесені на розрахунковий рахунок, відкритий для провадження підприємницької діяльності

2.7

Сума коштів, які спочатку були видані єдинником працівникові на відрядження, а потім повернені йому з причини того, що відрядження не відбулося

* Це роз'яснення не відповідає роз'ясненню для єдинників-юросіб (див. п. 3.12 цієї таблиці).
** Тобто для «перехідної» ПФД 12-місячний період відлічується з дати її отримання, навіть якщо цей період припадає на загальну систему оподаткування.
*** На думку контролюючого органу, позикодавець-єдинник у цьому випадку займається фінансовим посередництвом, тому не має права перебувати на ЄП. Подібні, на наш погляд неправильні, висновки і раніше регулярно з'являлися в ЗІР, але потім скасовувалися (див. відповіді в ЗІР, віднесені до недіючих). Завважимо, що наведений підхід не збігається з підходом, що застосовується контролюючим органом до операцій з ПФД у єдинників-юросіб (див. п. 6.2. табл. 2).

Для юросіб

3.1

Дохід представництв, філій, відділень юрособи, отриманий у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, види якого названі в п. 292.3 ПК

Пп. 2 п. 292.1

3.2

Сума, отримана від продажу основних засобів (далі – ОЗ), якщо вони використовувалися менше 12 календарних місяців з дня їх уведення в експлуатацію.
Різниця між сумою, яка була отримана від продажу ОЗ та їх залишковою вартістю на день продажу, якщо вони використовувалися більше 12 календарних місяців із дня їх уведення в експлуатацію.
Якщо єдинник отримує частину договірної вартості, то в першому випадку він включає до доходу всю отриману суму, у другому – частину різниці, яка відповідає частці отриманої суми в загальній сумі, визначеній договором

П. 292.2

3.3

Уся сума коштів, отриманих у звітному періоді від продажу земельної ділянки

108.01.02

3.4

Вартість відвантажених товарів (робіт, послуг), якщо аванс був отриманий у періоді застосування юрособою загальної системи оподаткування

П. 292.6

3.5

Вартість безплатно отриманих товарів (робіт, послуг, ОЗ), визначена не нижче від їх звичайної ціни

108.01.02

3.6

Сума кредиторської заборгованості, за якою не минув строк позовної давності, але вона списується у зв'язку з ліквідацією боржника

3.7

У разі інвалютних надходжень: сума, яка надійшла на поточний рахунок у гривнях після обов'язкового продажу інвалюти на МБВР, і сума в іноземній валюті, перерахована за курсом НБУ на дату надходження на поточний рахунок в інвалюті*

108.01.02

* Це роз’яснення з 16.12.16 р. переведене до категорії недіючих у зв’язку з тим, що у ньому є посилання на нормативний документ, який втратив чинність. Але вважаємо, що за сенсом роз’яснення дійсне на сьогодні.

3.8

Дохід у вигляді додатних курсових різниць від перерахунку іноземної валюти і заборгованості в інвалюті

108.01.02

3.9

Дохід від необов'язкового продажу інвалюти при експорті. Якщо валюта, яка надійшла на валютний рахунок, продається:
– до дати балансу (протягом одного кварталу), то до доходу включається додатна різниця між доходом від продажу цієї інвалюти і доходом від операцій експорту;
– після дати балансу – до доходу включається додатна різниця між доходом від продажу цієї інвалюти і доходом у вигляді курсових різниць від перерахунку такої інвалюти на попередню дату балансу

3.10

Дохід у вигляді повної суми інвалютної виручки, перерахованої в гривні за курсом НБУ на дату її надходження, – при розрахунках через міжнародні системи грошових переказів (SWIFT, Western Union, MoneyGram та ін.), тобто включаючи суму, утриману за переказ

3.11

Дохід у вигляді суми інвалютної виручки, перерахованої в гривні за курсом НБУ на дату її надходження на розрахунковий рахунок (тобто за мінусом комісії банку)

3.12

Сума, яка надійшла на рахунок юрособи, – у разі використання платіжних терміналів (тобто за мінусом комісії банку)*

3.13

Сума ПФД, отримана єдинником і не повернена з огляду на ліквідацію позичальника

3.14

Сума (частина) внеску до статутного капіталу (далі – СК), яку недоотримав учасник при виході з товариства – платника ЄП (тобто вартість отриманого таким учасником майна менша від розміру його внеску до СК)

* Це роз'яснення не відповідає роз'ясненню для єдинників-фізосіб (див. п. 2.3 цієї таблиці).