ФРАГМЕНТ

<...>

ТОВ «Астара»

(найменування підприємства/установи/організації)

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 14785236

Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки

Дуднікова Анастасія Вадимівна
(прізвище, ім'я, по батькові старшого касира)


з / п

Дата

Видано касиру (сума цифрами і словами)

Прізвище, ім'я, по батькові касира

Підпис касира про одержання готівки

Здано касиром старшому касиру

Підпис старшого касира про одержання готівки та сплачених документів

готівкою

у тому числі отриманою за прибутковими операціями

за сплаченими документами

разом (сума цифрами та словами)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

27.08.18 р.

18 000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Бочарова О. А.

Бочарова

18 000,00

18 000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Дуднікова

2

27.08.18 р.

25 000,00 (двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Зіменко С. І.

Зіменко

5 000,00

20 000,00

25 000,00 (двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Дуднікова

3

27.08.18 р.

12 000,00 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.)

Орлова О. О.

Орлова

700,00

700,00

12 000,00

12 700,00 (дванадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.)

Дуднікова

<...>