Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів

 

 

 

1

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день введення в експлуатацію

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день введення в експлуатацію

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день отримання акту про введеня ОЗ в експлуатацію

 

 

Заповнення облікових регістрів

 

 

 

Бухгалтер

Після списання об’єкту ОЗ. До списання ОЗ картка зберігається в поточному архіві бухгалтерії

 

 

Постійний архів підприємства

 

 

 

3 роки ст.351

Відомість розрахунку амортизації основних засобів

 

1

 

Бухгалтер

Бухгалтер, Головний бухгалтер

 

Бухгалтер

 

Щомісячно

 

Бухгалтер

 

Головний бухгалтер

До кінця звітного місяця

 

Бухгалтер

До 1-го числа наступного місяця

Заповнення облікових регістрів

 

Бухгалтер

В кінці звітного року

Постійний архів підприємства

До ліквідації організації ст.343

Інвентаризаційний опис основних засобів та протоколи до них

 

2

 

Члени комісії

Директор (голова комісії), члени комісії, МВО

 

Голова комісії

Під час провведення щорічної інвентаризації

 

Голова комісії

 

Головний бухгалтер

Згідно наказу про проведення інвентаризаціїї

 

Бухгалтер

Після завершення інвентаризації

Відображення результатів інвентаризації в обліку

 

Бухгалтер

В кінці звітного року

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.345

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Акт введення об’єкта права інтелектуальної власності у складі НА

 

 

1

 

 

Члени комісії

Затверджує директор, підписують члени комісії, МВО

 

Голова комісії

 

Під час введення в експлуатацію

 

Голова комісії

 

Головний бухгалтер

 

В день введення в експлуатацію

 

 

Бухгалтер

 

В день отримання акту

Заповнення інвентарної картки

обліку об’єкту НА

 

 

Бухгалтер

 

В кінці звітного року

 

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.336

 

 

Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелект. власності у складі НА

 

 

 

1

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день введення в експлуатацію

 

 

 

Бухгалтер

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день введення в експлуатацію

 

 

 

Бухгалтер

 

 

В день отримання акту про введеня НА в експлуатацію

 

 

Заповнення облікових регістрів

 

 

 

Бухгалтер

Після списання об’єкту НА. До списання НА картка зберігається в поточному архіві бухгалтерії

 

 

Постійний архів підприємства

 

 

 

3 роки ст.351

Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелект. власності у складі НА

 

 

2

 

Члени комісії, МВО

Затверджує директор, підписують члени комісії, МВО

 

Голова комісії

 

Під час списання НА

 

Голова комісії

 

Головний бухгалтер

 

В день списання НА

 

 

Бухгалтер

 

В день отримання акту

Внесення до інвентарної картки відомостей про списання НА

 

 

Бухгалтер

 

В кінці звітного року

 

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.336

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелект. власності у складі НА

 

2

 

Члени комісії

Директор (голова комісії), члени комісії, МВО

 

Голова комісії

Під час провведення щорічної інвентаризації

 

Голова комісії

 

Головний бухгалтер

Згідно наказу про проведення інвентаризаціїї

 

Бухгалтер

Після завершення інвентаризації

Відображення результатів інвентаризації в обліку

 

Бухгалтер

В кінці звітного року

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.345

ОБЛІК ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

 

Прибутковий ордер

 

 

1

 

 

МВО

 

 

МВО

 

 

МВО

 

В день надходження ТМЦ

 

 

МВО

 

 

Бухгалтер

Не пізніше наступного дня після складання

 

 

Бухгалтер

 

 

В день подання

Відображення в облікових регістрах операцій з оприбут. ТМЦ

 

 

Бухгалтер

 

В кінці звітного року

 

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.1007

Накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів)

 

 

2

 

 

Бухгалтер

Директор, головний бухгалтер, МВО

 

 

МВО

 

В день відпуску матеріалів

 

 

МВО

 

Головний бухгалтер

Не пізніше наступного дня після складання

 

 

Бухгалтер

 

 

В день подання

Відображення в облікових регістрах руху ТМЦ

 

 

Бухгалтер

 

В кінці звітного року

 

Постійний архів підприємства

 

3 роки ст.1007