№ п/п Форма отчетности Сроки предоставления Нормативный акт Разъяснение по заполнению
1 Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (форма № 1-НО (наука/оборона) (квартальна))

не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным периодом

приказ Госстата от 11.07.14 г. № 211 Госкомстат от 23.06.08 г. № 201
2 Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (форма № 5-НО (наука/оборона) (квартальна)) не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
приказ Госстата от 09.07.18 г. № 140 Госстат от 01.08.13 г. № 18.1-12/8
3 Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи (форма № 5-НО - наука/оборона (зведена) (квартальна)) не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
Госстат от 01.08.13 г. № 18.1-12/8