№ п/п Форма отчетности Сроки предоставления Нормативный акт Разъяснение по заполнению
1 Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (форма № 1-ЕІО (місячна))

не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным

приказ Госстата от 09.07.18 г. № 140 Госкомстат от 23.06.08 г. № 201
2 Звіт про виробництво продукції військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (місячна)) не позднее 4 числа месяца,
следующего за отчетным
приказ Госстата от 06.07.18 г. № 127 Госстат от 06.07.18 г. № 17.4-12/7
3 Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (форма № 1-ПО (зведена) (місячна)) не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным
приказ Госстата от 09.07.18 г. № 140 Госстат от 01.08.13 г. №18.1-12/7
4 Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (форма № 1-ПО (поставки) (місячна)) не позднее 10 числа
после отчетного периода
Госкомстат от 23.06.08 г. № 201